Her graver vi

Axeltorv, Nakskov – renovering af fjernvarmeledninger

Oversigtskort over anlægsområdet

Hvorfor?

De ældste utidssvarende fjernvarmeledninger fra 1982 renoveres, inden Lolland Kommune foretager en totalrenovering af Axeltorv i Nakskov.

Hovedledninger og de ældste af stikkene på strækningen fra Axeltorv 1 – 13 renoveres.

Erfaringsmæssigt er mufferne på disse gamle ledninger utætte med dårlige isoleringsværdier samt fare for gennemtæringer til følge.

Med de nye ledninger bliver varmetabet næsten halveret.

Hvem er berørt?

Beboere på Axeltorv – særligt fra nr. 1-13 – samt øvrige der færdes på Axeltorv.

Hvornår?

Arbejdet udføres i perioden 27. september – 30. november 2021.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder: Carsten Skude Larsen – telefon 72 30 11 11

Opdateringer

I 2022 renoverer Lolland Kommune Axeltorv i Nakskov. Renoveringen er varslet med opstart allerede i april måned 2022. Inden da skal Lolland Forsyning have afsluttet arbejder med udskiftning af ledninger, således at nye belægninger på Axeltorv ikke ødelægges.

Udskiftningen af vand-, varme- og elledninger påbegyndes i efteråret 2021. Det er hensigten at undgå arbejder i de kolde måneder, så kunderne ikke skal undvære varme.
Arbejderne med vand- og elledninger kunne udføres senere, men for at minimere de administrative omkostninger til ledelse og kontrolarbejder udføres udskiftning af ledninger på alle tre forsyningsarter samtidig.

Arbejderne afsluttes med en midlertidig belægning i samarbejde med vejmyndighederne. Endelige nye belægninger anlægges af Lolland Kommune.

Alle arbejder koordineres med Nakskov 2030, således anlæg ikke placeres i områder, hvor Lolland Kommune kunne tænkes at ville placere inventar.