636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Axeltorv, Nakskov – Lolland Vand A/S renoverer vandledninger

Park og Vej, Lolland Kommune vil forskønne området omkring Axeltorv i Nakskov. I den forbindelse foretages forinden renovering af de gamle støbejernsvandledninger i Axeltorvs  nordlige og østlige side samt i Farverensstræde og Badstuestræde.

Formålet er at højne forsyningssikkerheden ved at udskifte de gamle støbejernsvandledninger til et mere tæt system, som minimerer driftsforstyrrelser og tab af vand på grund af utætte ledninger. Ved at foretage udskiftning af vandledningerne i forbindelse med Lolland Kommunes forskønnelsesprojekt, undgås efterfølgende opgravning af det nyrenoverede område.

Projektet er et fællesprojekt med Lolland Varme A/S.

Hvem er berørt

Arbejderne vil komme til at berøre alle beboere samt øvrige trafikanter/gående i området.

Adgangsforhold

Adgangsforhold er endnu ikke afklaret, men koordineres med Lolland Kommune.

Hvornår udføres arbejdet

Arbejdet forventes udført i perioden fra primo august til ultimo oktober 2021 – mere præcis dato koordineres med Lolland Kommune.

Hvem kan jeg kontakte

Projektleder: Zoran Maric – telefon 72 30 11 11

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.