636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Axeltorv, Nakskov – renovering af spildevandsledning

Der er i uge 42 fortaget strømpeforing på hovedledninger på spildevand, Strømforing af stik vil blive udført i weekenden i uge 45.

Fra ultimo september 2018 til medio november 2018 vil Lolland Forsyning renovere spildevandsledningerne på Axeltorv i Nakskov (markeret med rødt på kortet nedenfor). Renoveringen foregår ved strømpeforing.

Efter aftale med Park & Vej, Lolland Kommune vil renoveringsarbejdet hovedsageligt blive udført i weekenden.

Projektperioden forløber fra uge 39-46 (se tidsplan nedenfor).

Projektleder: Thomas Kjær

Entreprenør: Per Aarsleff A/S

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Tidsplan

Klik på billedet for at se tidsplanen i fuld størrelse.