Her graver vi

Axeltorv, Nakskov – renovering af vandledninger

Oversigtskort over anlægsområdet

Hvorfor?

Park og Vej, Lolland Kommune vil forskønne området omkring Axeltorv i Nakskov. I den forbindelse foretages forinden renovering af de gamle støbejernsvandledninger i Axeltorvs nordlige og østlige side samt i Farverensstræde og Badstuestræde.

Formålet er at højne forsyningssikkerheden ved at udskifte de gamle støbejernsvandledninger til et mere tæt system, som minimerer driftsforstyrrelser og tab af vand på grund af utætte ledninger. Ved at foretage udskiftning af vandledningerne i forbindelse med Lolland Kommunes forskønnelsesprojekt, undgås efterfølgende opgravning af det nyrenoverede område.

Projektet er et fællesprojekt med Lolland Varme A/S.

Hvem er berørt?

Arbejderne vil komme til at berøre alle beboere samt øvrige trafikanter/gående i området.

Hvornår?

Arbejdet udføres i perioden 27. september – 30. november 2021.

Adgangsforhold

Adgangsforhold er endnu ikke afklaret, men koordineres med Lolland Kommune.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder: Zoran Maric – telefon 72 30 11 11

Opdateringer

Fra mandag den 12. juli og 2 uger frem, udskifter Lolland Vand 3 hovedventiler omkring torvet i Nakskov. Arbejdet er forberedende til det planlagte projekt ved Axeltorv.

Formålet med udskiftningerne er at undgå unødvendige gener og vandspild ved arbejderne til efteråret.

Den første uge graves der i krydset ml. Badstuestræde og Axeltorv (ved gamle Tøj og Sko) og i krydset ml. Farverensstræde og Havnegade. Den anden uge graves der i krydset ml. Badestuestræde og Havnegade.

Vi forventer at udføre VVS-arbejder på Axeltorv tirsdag den 13. juli, tidligt om morgenen, for at minimere gener for erhvervsdrivende i gågaden.

Entreprenør på opgaven er Højagergaard Entreprenør Aps.

I 2022 renoverer Lolland Kommune Axeltorv i Nakskov. Renoveringen er varslet med opstart allerede i april måned 2022. Inden da skal Lolland Forsyning have afsluttet arbejder med udskiftning af ledninger, således at nye belægninger på Axeltorv ikke ødelægges.

Udskiftningen af vand-, varme- og elledninger påbegyndes i efteråret 2021. Det er hensigten at undgå arbejder i de kolde måneder, så kunderne ikke skal undvære varme.
Arbejderne med vand- og elledninger kunne udføres senere, men for at minimere de administrative omkostninger til ledelse og kontrolarbejder udføres udskiftning af ledninger på alle tre forsyningsarter samtidig.

Arbejderne afsluttes med en midlertidig belægning i samarbejde med vejmyndighederne. Endelige nye belægninger anlægges af Lolland Kommune.

Alle arbejder koordineres med Nakskov 2030, således anlæg ikke placeres i områder, hvor Lolland Kommune kunne tænkes at ville placere inventar.