636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Bregnevej i Nakskov – ledningsrenovering

I dag ligger der en ø80 mm støbejernsledning fra 1938, som har haft 8 registrerede brud.

For ikke at spilde energi- og vandressourcer udskiftes vandledningen til en ny PE-ledning, hvorefter det forventes, at der opnås en stor forsyningssikkerhed de næste 75 år.

Arbejdet forventes udført i oktober 2020 – og sker ved cracking og opgravning.

Projektleder: Zoran Maric

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdatering pr. 12. oktober 2020

Anlægsarbejdet udføres i perioden uge 43-45. Jordarbejder udføres af Højagergaard Entreprenør ApS, mens smedearbejder udføres af Lolland Vand A/S.

Arbejdet vil foregå på det sydlige fortov fra boldbanen til Bregnevej 41.

Lolland Vand A/S etablerer midlertidig vand til fodboldbane og sportshal.

Tennisbaner vil være uden vandforsyning fra torsdag i uge 43 til og med tirsdag i uge 44.

I uge 44 krydses Blegen, hvorfor fodgængere og cyklister skal være opmærksomme på skiltning samt afspærring.

Reetablering af fortov afsluttes i uge 45.

Opdatering pr. 28. august 2020

Projektet er nu afklaret, og projektering er i gang.