636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Christiansdalsvej og del af Bregnevej i Nakskov – ledningsrenovering

Fra 1. juni 2020 til ultimo november 2020 vil der i henhold til Lolland Forsyning A/S’ renoveringsplan for år 2020 blive udskiftet utidssvarende drikkevands- og fjernvarmeledninger i Christiansdalsvej samt drikkevandsledning i Bregnevej (fra Jødevej til Primulavej).

Udskiftning af drikkevandsledninger

I Christiansdalsvej/Bregnevej ligger der der 2 stk. ø80 mm – delvist ø100 mm – støbejernsledninger – én i hver side af vejen. Vandledningernes alder er ukendt – men antages at være etableret mellem 1930 og 1940. Begge ledninger har haft et ukendt antal brud.

For ikke at spilde ressourcer udskiftes vandledningerne til ny PE-ledning, hvorefter det forventes, at der opnås en stor forsyningssikkerhed de næste 75 år.

Udskiftning af fjernvarmeledning

Fjernvarmeledningen i Christiansdalsvej er fra 1979. Ledningen har et højt varmetab og er ved at nå sin maksimale kapacitet.

I takt med at flere borgere de senere år har skiftet olie- og brændefyr ud med den mere miljøbevidste fjernvarme, er det nødvendigt med en ny fjernvarmeledning, der har en større kapacitet, således at forsyningssikkerheden kan opretholdes til alle fjernvarmekunder.

Arbejdet med udskiftning af fjernvarmeledningen forventes udført, når vandledningsarbejderne på Christiansdalsvej er afsluttet.

 

Projektleder og fagingeniør: Ingeniør Zoran Maric (vand)

Fagingeniør: Ingeniør Carsten Skude Larsen (fjernvarme)

Christiansdalsvej Vand

Christiansdalsvej/Bregnevej – vand

Christiansdalsvej Varme

Christiansdalsvej – varme

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdatering pr. 23. april 2020

Tidsplan er foreløbig og afhængig af arbejdsvilkår både hos Lolland Forsyning A/S og entreprenøren, samt udviklingen i samfundet i helhed. Der vil tages hensyn til byggebranchens tiltag i forbindelse med Covid-19.

Når vi eller vores entreprenører er i området, skal vi i fællesskab overholde følgende retningslinjer for at undgå smittespredning med Covid-19:

  1. At der minimum holdes en afstand på 3 meter til entreprenørens eller Lolland Forsyning A/S’ personale.
  2. Eventuelle drøftelser foregår udendørs.
  3. Sundhedsmyndighedernes øvrige anbefalinger til god håndhygiejne mm. er naturligvis også gældende.

Trafik
Christiansdalsvej vil som udgangspunkt være spærret for gennemkørsel i en del af perioden. Det vil i videst muligt omfang være muligt for beboerne at køre til og fra deres ejendomme.

Gående adgang til beboelse vil altid være muligt.