636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Christiansdalsvej og del af Bregnevej i Nakskov – ledningsrenovering

Fra 1. juni 2020 til ultimo november 2020 vil der i henhold til Lolland Forsyning A/S’ renoveringsplan for år 2020 blive udskiftet utidssvarende drikkevands- og fjernvarmeledninger i Christiansdalsvej samt drikkevandsledning i Bregnevej (fra Jødevej til Primulavej).

Udskiftning af drikkevandsledninger

I Christiansdalsvej/Bregnevej ligger der 2 stk. ø80 mm – delvist ø100 mm – støbejernsledninger – én i hver side af vejen. Vandledningernes alder er ukendt – men antages at være etableret mellem 1930 og 1940. Begge ledninger har haft et ukendt antal brud.

For ikke at spilde ressourcer udskiftes vandledningerne til ny PE-ledning, hvorefter det forventes, at der opnås en stor forsyningssikkerhed de næste 75 år.

Udskiftning af fjernvarmeledning

Fjernvarmeledningen i Christiansdalsvej er fra 1979. Ledningen har et højt varmetab og er ved at nå sin maksimale kapacitet.

I takt med at flere borgere de senere år har skiftet olie- og brændefyr ud med den mere miljøbevidste fjernvarme, er det nødvendigt med en ny fjernvarmeledning, der har en større kapacitet, således at forsyningssikkerheden kan opretholdes til alle fjernvarmekunder.

Arbejdet med udskiftning af fjernvarmeledningen forventes udført, når vandledningsarbejderne på Christiansdalsvej er afsluttet.

 

Projektleder og fagingeniør: Ingeniør Zoran Maric (vand)

Fagingeniør: Ingeniør Carsten Skude Larsen (fjernvarme)

Christiansdalsvej Vand

Christiansdalsvej/Bregnevej – vand

Christiansdalsvej Varme

Christiansdalsvej – varme

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdatering pr. 16. december 2020

Porten til Madeskovsskolens skolegård vil blive aflåst fra fredag den 18. december 2020. Køretøjer bedes derfor fjernet inden da.

Vi ønsker en glædelig jul og godt nytår.

Opdatering pr. 9. oktober

Etape 1 og 2: Fra Tårsvej til Christiansdalsvej 61
Etape 3: Fra Christiansdalsvej 63 – 119.

 

Nyt om arbejder på etape 1 og 2:

Lolland Kommune, Park og Vej har tidligere overtaget etape 1, og fra uge 44 overtager de også etape 2.

Deres del af arbejdet indeholder etablering af kantsten, cykelstier, fortove, kørebane samt udskiftning af vejbrønde.

Entreprenøren sørger for, at tømningen af dagrenovationen bliver opretholdt.

 

Nyt vedrørende Etape 3:

I fællesskab med Lolland Kommune forsættes med renovering af fjernvarme- og vandledninger på Christiansdalsvej.

Arbejdet på etape 3 opstartes torsdag den 15. oktober 2020 kl. 7.00. Fra denne dag – og indtil arbejdet er afsluttet – vil det ikke være muligt at parkere ude på vejen.

I hele perioden vil det være muligt at komme til gående til ejendommene via fortovet.

Entreprenøren vil udlevere breve til de berørte beboere med information om arbejdet samt parkeringsmuligheder på etapen.

Så snart ledningsarbejdet er afsluttet, bliver asfalten reetableret.

 

Vi håber på et fortsat godt samarbejde med beboerne i området.

Opdatering pr. 28. august 2020

Etape 1: Fra Tårsvej til Christiansdalsvej 34
Etape 2: Fra Christiansdalsvej til blomsterøen

Ledningsarbejder på etape 1 er overstået, og fra uge 35 er ledningsarbejderne på etape 2 blevet påbegyndt. Ledningsarbejderne på etape 2 sker ved opgravning.

Etape 1 forbliver afspærret indtil videre, da Park og Vej forsætter med deres vejprojekt. Alle henvendelser vedrørende adgangsforhold på etape 1 skal rettes til Lolland Kommunes Park og Vej afdeling.

Der vil stadigvæk være parkeringsmuligheder ved Madeskovskolen, hvor der er åbnet for den aflåste del er P-pladsen.

Se lidt stemningsbilleder fra projektet nederst på siden.

Opdatering pr. 24. august 2020

Orientering om parkeringsforhold:

Idet porten til Madeskovskolen er blevet åbnet fra Tinghusvej, er det nu også muligt at parkere i skolegården, mens anlægsarbejderne er i gang.

Opdatering pr. 22. juni 2020

Fra i dag den 22. juni 2020 er der spærret for al gennemkørsel på Christiansdalsvej.

Al asfalt i kørebanearealet på strækningen fra Tårsvej til Christiansdalsvej 34 fræses tirsdag den 23. juni 2020.

Umiddelbart herefter opstartes arbejdet med at optage kantsten, og gravearbejder for ledningsrenoveringen påbegyndes.

Opdatering pr. 19. juni 2020

Lolland Forsyning vil i samarbejde med Lolland Kommune opstarte ledningsrenovering og belægningsarbejde i Christiansdalsvej mandag den 22. juni 2020.

Vi starter på strækningen fra Tårsvej til Christiansdalsvej 34.

Idet det ikke er muligt at opretholde adgang for kørende trafik, spærres strækningen helt.

Lolland Forsyning og Lolland Kommune ser frem til et godt samarbejde om gennemførelse af projektet.

Opdatering pr. 12. juni 2020

På baggrund af Lolland Kommunes beslutning om at udvide vejrenoveringsprojektet i Christiansdalsvej, udskydes opstartsdato for ledningsarbejder til tidligst at kunne finde sted i uge 26.

Endelig opstartsdato forventes udmeldt ultimo uge 25, eller når Lolland Kommunes planer for færdiggørelse af Christiansdalsvej er på plads.

Opdatering pr. 23. april 2020

Tidsplan er foreløbig og afhængig af arbejdsvilkår både hos Lolland Forsyning A/S og entreprenøren, samt udviklingen i samfundet i helhed. Der vil tages hensyn til byggebranchens tiltag i forbindelse med Covid-19.

Når vi eller vores entreprenører er i området, skal vi i fællesskab overholde følgende retningslinjer for at undgå smittespredning med Covid-19:

  1. At der minimum holdes en afstand på 3 meter til entreprenørens eller Lolland Forsyning A/S’ personale.
  2. Eventuelle drøftelser foregår udendørs.
  3. Sundhedsmyndighedernes øvrige anbefalinger til god håndhygiejne mm. er naturligvis også gældende.

Trafik
Christiansdalsvej vil som udgangspunkt være spærret for gennemkørsel i en del af perioden. Det vil i videst muligt omfang være muligt for beboerne at køre til og fra deres ejendomme.

Gående adgang til beboelse vil altid være muligt.

Sådan kan der se ud, hvor vi arbejder.
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.