636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Færgelandsparken i Nakskov

Renovering af fjernvarmeledninger

Fra primo 2017 til ultimo 2017  udføres 1. etape af renovering af fjernvarmeledninger i Færgelandsparken i Nakskov. Formålet hermed er at minimere varmetabet samt reducere antallet af ventilbrønde, som i sidste ende vil reducere driftsomkostningerne, som vil komme kunderne til gode.

For at højne vandforsyningssikkerheden skal samtlige stikledningsventiler for vand renoveres samtidig med ovennævnte renovering af fjernvarmeledningerne.

Projektleder: Carsten Skude Larsen

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Renovering af stikledningsventiler

I forbindelse med at fjernvarmeledningerne renoveres i Færgelandsparken etape 1 skal samtlige stikledningsventiler for vand ligeledes renoveres. Formålet er at højne forsyningssikkerheden.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdateret den 12. december 2017

Renovering af ledninger i Færgelandsparken er netop afsluttet.

I perioden frem til fredag den 22. december 2017 vil de manglende flisearealer blive genetableret.

Arealer med græs er aftalt gennemgået til foråret 2018.

Opdateret den 6. juli 2017

Lolland Vand A/S er pt. godt i gang med udskiftning af vandventiler i Færgelandsparken.

Dette viser sig desværre, at give lidt flere akutlukninger end forventet, men vi bestræber os som sædvanlig på, at varsle med sms eller breve.

Er du allerede tilmeldt vores sms-service, får du hurtigere besked om lukninger og opdateringer omkring driftssituationerne.

Hvis du ikke er tilmeldt vores sms-service, vil det være en fordel for dig at tilmelde dig nu. Dette gør du her.

Projektet lukkes ned pga. ferie i ugerne 28-30.

Til orientering vil Lolland Varme A/S påbegynde udskiftning af fjernvarmeledninger i uge 31.

Opdateret den 20. juni 2017

Lolland Varme A/S vil i perioden juni til december 2017 renovere de utidssvarende fjernvarmevarmeledninger i Færgelandsparken.

I samme forbindelse udskifter Lolland Vand A/S ligeledes stikventiler i området.

Arbejdet udføres af MSE entreprise A/S.

Omfanget af renoveringer kan ses på kortet nedenfor.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.