636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Fjernvarmeprojekt Nørreballe, Østofte, Bandholm, Reersnæs og Stokkemarke

Lolland Varme A/S har i længere tid arbejdet med projektet til forsyning af Bandholm, Reersnæs, Nørreballe/Østofte og Stokkemarke med fjernvarme, idet der er tale om et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt projekt for de fremtidige kunder.

Varmen vil blive leveret fra det halmfyrede Maribo-Sakskøbing-Kraftvarmeværk og fra Maribo Varmeværks nye flisfyrede varmeværk, der netop er etableret. Fjernvarmen er således CO2-neutral, og da byerne i dag er individuelt opvarmet med hhv. olie, fast brændsel og el, vil gennemførelse af projektet medføre en betydelig reduktion i klimabelastningen, hvilket er i tråd med kommunens klimastrategi.

Varmen transporteres via en transmissionsledning fra Maribo Varmeværk til Nørreballe og herfra videre via en pumpestation i Nørreballe til Bandholm og Reersnæs. I de respektive byer etableres et nyt fjernvarmefordelingsnet, som forsyner de ejendomme, som har indgået aftale om at modtage fjernvarme.

Klik her for at læse pressemeddelelsen om fjernvarmeprojektet.

Projektperioden forløber sig over 2018 og 2019.

Projektleder: Carsten Skude Larsen

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdatering pr. 09.12.2019

Projektet er afsluttet både i Bandholm, Reersnæs, Nørreballe, Østofte og Stokkemarke, og alle tilsluttede ejendomme har nu fjernvarme.

Der kan dog stadig forekomme enkelte reetableringsopgaver, som er aftalt med de enkelte grundejere.

Opdatering pr. 15.11.2019

Der er den 14. november 2019 kommet varme på følgende veje i Bandholm:

 • Lysmøllegade
 • Skipperstræde
 • Strandparken

 

Stokkemarke:

Nye stiktilslutninger i Stokkemarke forventes afsluttes ultimo november 2019.

Opdatering pr. 08.11.2019

Der er påsat varme på følgende veje:

 • Havnegade
 • Havnepladsen
 • Åsmarkegade
 • Panumsgade
 • Stationsvej
 • Thousigvej
 • Parkvænget

Opdatering pr. 30.10.2019

Der forventes at være varme på følgende veje i Bandholm omkring den 11. november 2019:

 • Havnegade
 • Havnepladsen
 • Åsmarkegade
 • Panumsgade
 • Stationsvej
 • Thousigvej
 • Parkvænget

På følgende veje i Bandholm forventes der at være varme på omkring den 18. november 2019:

 • Lysmøllegade
 • Skipperstræde
 • Strandparken

Stokkemarke:

Nye stiktilslutninger i Stokkemarke afsluttes primo december 2019.

Opdatering pr. 16.09.2019

Projektet skrider planmæssigt fremad.

Der er i første halvdel af september måned 2019 påsat fjernvarme til ejendomme på Birketvej (fra Koholtvej til Havnegade) samt på Lindstrømsvej.

Arbejdet med etablering af fjernvarme til resten af Bandholm samt udførelse af nye stiktilslutninger i Stokkemarke afsluttes inden julen 2019.

Opdatering pr. 21.06.2019

Der forventes at være varme på følgende strækninger omkring den 10 juli 2019:

 • Fra Koholtvej 20 og ned til Birketvej (T-kryds for enden af Koholtvej)
 • Plantagevej
 • Birketvej 75 – 157 (ulige nr.)
 • Birketvej 94 – 200 (lige nr.)
 • Svanevigvej
 • Vinkelvej
 • Reersnæs Kirkevej 304, 314 og 316.

Opdatering pr. 28.05.2019

Medio juli 2019 forventes der påsat varme på følgende veje:

 • Koholtvej
 • Plantagevej
 • Birketvej (fra Koholtvej til nr. 200)
 • Reersnæs Kirkevej
 • Vinkelvej
 • Svanevigvej

Opdatering pr. 20.05.2019

Projektet skrider planmæssigt fremad.

På Birketvej (fra Koholtvej til Skibevej) i Bandholm forventes påsat varme primo september 2019.

Der forventes varmepåsætning på de resterende veje i Bandholm i november 2019. Nærmere information omkring varmepåsætning på disse veje følger her på hjemmesiden.

Opdatering pr. 10.04.2019

Idet projektet skrider hurtigere frem end forventet, er der påsat varme på følgende veje:

 • Kristianssædevej
 • Østofte Gade
 • Birkevej
 • Skolestræde
 • Østofte Møllevej (fra Østofte Gade til nr. 269)

 

Medio maj 2019 forventes der påsat varme på følgende veje:

 • Vestre Landevej (ulige numre fra Østofte Gade til Præstevænget)
 • Præstevænget
 • Skovengen
 • Østofte Møllevej (fra Vestre Landevej til Møllevænget)
 • Møllevænget

De resterende veje udføres senere i 2019. Nærmere information omkring varmepåsætningen følger.

De sidste ejendomme i Bandholm forventes tilsluttet senest i november 2019.

Opdatering pr. 20.03.2019

Artikel vedr. ny fjernvarmeleverandør i Stokkemarke:

Kilde: Stokkemarke Beboerblad, 23. årgang, Nr. 4, december 2018.

Opdatering pr. 08.03.2019

Projektet skrider planmæssigt fremad.

Omkring den 1. maj 2019 forventes der påsat varme på følgende veje:

 • Kristianssædevej
 • Østofte Gade
 • Birkevej
 • Skolestræde
 • Østofte Møllevej (fra Østofte Gade til nr. 269)

 

Sidst i juni 2019 forventes der påsat varme på følgende veje:

 • Vestre Landevej (ulige numre fra Østofte Gade til Præstevænget)
 • Præstevænget
 • Skovengen
 • Østofte Møllevej (fra Vestre Landevej til Møllevænget)
 • Møllevænget
 • Koholtvej
 • Plantagevej
 • Birketvej (fra Koholtvej til nr. 200)
 • Reersnæs Kirkevej
 • Vinkelvej
 • Svanevigvej

 

De resterende veje udføres senere i 2019. Nærmere information omkring varmepåsætningen følger.

De sidste ejendomme i Bandholm forventes tilsluttet senest i november 2019.

Opdatering pr. 15.01.2019

Vandpåsætningen er nu afsluttet, og Lolland Varme A/S kan meddele, at der er varme på de nyetablerede fjernvarmestik.

Fjernvarmearbejder i Østofte Gade og Birkevej er opstartet i uge 2/2019.

Etablering af hovedledningen parallelt med Koholtvej (fra Nørreballe til Bandholm) er under udførelse.

Opdatering pr. 10.12.2018

Hovedforsyningen mellem Maribo og Nørreballe er nu færdigetableret, og vandpåsætningen er opstartet i uge 49.

På grund af tekniske vanskeligheder forventer Lolland Varme A/S, at der beklageligvis først er varme på de nyetablerede fjernvarmestik medio januar 2019.

Igangværende fjernvarmearbejder afsluttes inden jul.

Alt afhængig af vejret forventes fjernvarmearbejder opstartet i Østofte Gade i uge 2/2019.

Opdatering pr. 27.11.2018

Projektet skrider fortsat planmæssigt fremad.

Der er p.t. etableret fjernvarme i følgende veje/strækninger:

 • Koholtvej (fra Vestre Landevej til Koholtvej 20)
 • Skibevej (fra Vestre Landevej til Skibevej 19)
 • Pårup Møllevej
 • Stationsvænget
 • Vestre Landevej (fra Koholtvej til Pårup Møllevej) – dog med undtagelse af 5 stik i sydsiden af vejen

Fjernvarmearbejder i Grimstrupvej fra nr. 8 – 44 er under udførelse, mens fjernvarmearbejder i Vestre Landevej (fra Skibevej til Vestre Landevej 11) udføres inden julen 2018.

Hovedforsyningen mellem Maribo og Nørreballe forventes færdigetableret medio december 2018, hvilket gør det muligt at sætte varme på samtlige etablerede fjernvarmestik inden julen 2018.

Opdatering pr. 27.09.2018

Projektet skrider planmæssigt fremad. Der er p.t. etableret hovedforsyningsledninger over markerne fra Pårup Møllevej til øst for Skibevej.

Fjernvarmearbejder i Koholtvej og Skibevej er under udførelse.

Der etableres fjernvarme i følgende veje/vejstrækninger fra medio oktober til julen 2018:

 • Pårup Møllevej
 • Vestre Landevej (fra Koholtvej til Pårup Møllevej)
 • Stationsvænget
 • Grimstrupvej (fra nr. 8-44)
 • Vestre Landevej (fra Skibevej til Vestre Landevej 11)

Hovedforsyningen mellem Maribo og Nørreballe forventes færdigetableret medio december 2018, hvilket gør det muligt at sætte varme på samtlige etablerede fjernvarmestik inden julen 2018.

Opdatering pr. 31.07.2018 – Etablering af fjernvarme i Nørreballe, Østofte, Bandholm og Reersnæs bliver en realitet

Lolland Varme A/S har netop indgået kontrakt med firmaet MSE Entreprise A/S om gennemførelse af fjernvarmeprojektet i årene 2018 og 2019.

Der etableres fjernvarme på følgende veje/vejstrækninger fra slutningen af august 2018 og året ud:
• Skibevej fra Vestre Landevej til Skibevej 17
• Vestre Landevej fra Skibevej til Vestre Landevej 11
• Grimstrupvej
• Vestre Landevej fra Koholtvej til Pårup Møllevej
• Pårup Møllevej
• Stationsvænget
• Koholtvej fra Vestre Landevej til Koholtvej 20

De øvrige veje i projektet er planlagt til etablering af fjernvarme i 2019.

Lolland Varme A/S har besluttet, at forlænge fristen for gratis tilslutning, samt mulighed for køb af fjernvarmeunit for nye fjernvarmekunder.

Kontakt kan rettes til Lolland Varme A/S på tlf. 7230 1111 for et uforpligtende besøg, eller svar på eventuelle spørgsmål.