636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Fjernvarmeprojekt Nørreballe, Østofte, Bandholm og Reersnæs

Lolland Varme A/S har i længere tid arbejdet med projektet til forsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte med fjernvarme, idet der er tale om et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt projekt for de fremtidige kunder.

Varmen vil blive leveret fra det halmfyrede Maribo-Sakskøbing-Kraftvarmeværk og fra Maribo Varmeværks nye flisfyrede varmeværk, der netop er etableret. Fjernvarmen er således CO2-neutral, og da byerne i dag er individuelt opvarmet med hhv. olie, fast brændsel og el, vil gennemførelse af projektet medføre en betydelig reduktion i klimabelastningen, hvilket er i tråd med kommunens klimastrategi.

Varmen transporteres via en transmissionsledning fra Maribo Varmeværk til Nørreballe og herfra videre via en pumpestation i Nørreballe til Bandholm og Reersnæs. I de respektive byer etableres et nyt fjernvarmefordelingsnet, som forsyner de ejendomme, som har indgået aftale om at modtage fjernvarme.

Klik her for at læse pressemeddelelsen om fjernvarmeprojektet.

Projektperioden forløber sig over 2018 og 2019.

Projektleder: Carsten Skude Larsen

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdatering pr. 27.09.2018

Projektet skrider planmæssigt fremad. Der er p.t. etableret hovedforsyningsledninger over markerne fra Pårup Møllevej til øst for Skibevej.

Fjernvarmearbejder i Koholtvej og Skibevej er under udførelse.

Der etableres fjernvarme i følgende veje/vejstrækninger fra medio oktober til julen 2018:

  • Pårup Møllevej
  • Vestre Landevej (fra Koholtvej til Pårup Møllevej)
  • Stationsvænget
  • Grimstrupvej (fra nr. 12-44)
  • Vestre Landevej (fra Skibevej til Vestre Landevej 11)

Hovedforsyningen mellem Maribo og Nørreballe forventes færdigetableret medio december 2018, hvilket gør det muligt at sætte varme på samtlige etablerede fjernvarmestik inden julen 2018.

Opdatering pr. 31.07.2018 – Etablering af fjernvarme i Nørreballe, Østofte, Bandholm og Reersnæs bliver en realitet

Lolland Varme A/S har netop indgået kontrakt med firmaet MSE Entreprise A/S om gennemførelse af fjernvarmeprojektet i årene 2018 og 2019.

Der etableres fjernvarme på følgende veje/vejstrækninger fra slutningen af august 2018 og året ud:
• Skibevej fra Vestre Landevej til Skibevej 17
• Vestre Landevej fra Skibevej til Vestre Landevej 11
• Grimstrupvej
• Vestre Landevej fra Koholtvej til Pårup Møllevej
• Pårup Møllevej
• Stationsvænget
• Koholtvej fra Vestre Landevej til Koholtvej 20

De øvrige veje i projektet er planlagt til etablering af fjernvarme i 2019.

Lolland Varme A/S har besluttet, at forlænge fristen for gratis tilslutning, samt mulighed for køb af fjernvarmeunit for nye fjernvarmekunder.

Kontakt kan rettes til Lolland Varme A/S på tlf. 7230 1111 for et uforpligtende besøg, eller svar på eventuelle spørgsmål.