636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Havebyen i Nakskov – udskiftning af kloakledning

Lolland Forsyning vil over vinteren 2017/2018 erstatte den gamle trykledning fra pumpehuset på Havebyen 39 til Rødbyvej (markeret med stiplet linje) med en ny trykledning (forslag til ny trykledning markeret med optrukket linje).

Formålet med udskiftningen er at få en ny og tidssvarende ledning lagt, hvor placeringen er til mindst gene for borgerne.

Renoveringen vil foregå næsten uden opgravning. Der vil dog blive foretaget enkelte punktopgravninger.

Projektleder: Ingeniør Thomas Kjær.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Den deklarerede kloakledning ligger i baghaverne på Møllemarksvej (se kort nedenfor). Skal der graves i haverne , vil ejerne få direkte besked herom.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

(Opdateret den 7. november 2017)

Arbejdet vil foregå af 2 omgange:

 

 • Uge 45/2017 – forarbejder:
  Opgravning på stien ved Indrefjorden samt ved pumpehuset på Havebyen.
  Spul og TV-inspektion af ledning, samt afsætning af enkelte punkter i baghaverne.
  Retablering af opgravninger.

 

 • Uge 1, 2 og 3/2018 – Selve renoveringen:
  Forberedende arbejder – udlægning af slanger.
  Opgravning på stien ved Indrefjorden samt ved pumpehuset på Havebyen.
  Strømpeforing af ledning.
  Retablering og oprydning.