636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Herredsvej, Fejø – Renovering af kloakledninger

Renovering af kloakledninger

Bemærk ændringer til den oprindelige tidsplan:

Strømpeforing af stikledninger uge 40-48
Brøndrenovering uge 48-50
Kontrol af udført arbejde 49-50

————————————————————-

Lolland Forsyning A/S renoverer i 2018 de offentlige kloakledninger på Herredsvej.

Renoveringen foregår med en såkaldt strømpeforing, dvs. uden opgravning. Det er dog nødvendigt flere steder at foretage punktopgravninger, da ledningerne er i meget dårlig stand. De nødvendige punktopgravninger vil foregå løbende i den angivne periode.

Arbejdet vil foregår i flere etaper efter følgende tidsplan:

Forarbejder, spul og TV-inspektion uge 24-38 (pga. ferie dog ikke ugerne 28-32)
Strømpeforing af hovedledninger uge 34-42
Strømpeforing af stikledninger uge 40-44
Kontrol af udført arbejde uge 44-45

Borgerne vil løbende blive orienteret om de forskellige aktiviteter.

Er der spørgsmål til projektet, kan der rettes henvendelse til medarbejderne på stedet eller til:

Entreprenøren – Aarsleff A/S:

  • Lars Rønne, tlf. 20 26 34 60
  • Mette Friis-Andersen, tlf. 20 26 34 26

Lolland Forsyning A/S:

  • Thomas Kjær, tlf. 72 30 11 11
  • Morten Virkus, tlf. 72 30 11 11