636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Horslunde (området Nørrevænget og Nylandsvej) – separatkloakering

I år skal alle husstande i Nørrevænget, Møllevænget, del af Hovedgaden (fra Nylandsvej til Nylandsvej), Vesterled og Nylandsvej i Horslunde separatkloakeres.

Spildevandsledningerne i en stor del af Horslunde er fællesledninger. Disse ledninger er i dag under pres, når det regner, og vi modtager ofte henvendelser om opstuvning i ledningerne. Som følge af klimaforandringerne forventes ledningerne kun at blive udsat for større pres de kommende år. Ledningsnettet i det viste område skiftes derfor ud til et separatkloakeret system, hvor kapaciteten tilpasses Lolland Kommunes øgede krav i spildevandsplanen. Arbejderne vil komme til at berøre mange kunder og leverandører i området, særligt forårsaget af de mange blinde veje, som i perioder vil umuligøre trafik til og fra mange af ejendommene.

Projekt forventes opstartet tidligst maj måned 2020 og vil løbe frem til ca. december måned 2020.

Projektleder: Ingeniør Thomas Kjær

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdatering pr. 26. marts 2020

Den 4. og 5. april 2020 vil der ske strømpeforing af ledningsstrækket vist på kortet nedenfor.

Det er entreprenør Per Aarsleff A/S, der forestår arbejdet og sørger for information til de berørte borgere.

Den 25. marts 2020 blev forarbejdet til strømpeforingen startet op – dvs. rensning af rør.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.