636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Horslunde (området Nørrevænget og Nylandsvej) – separatkloakering

I år skal alle husstande i Nørrevænget, Møllevænget, del af Hovedgaden (fra Nylandsvej til Nylandsvej), Vesterled og Nylandsvej i Horslunde separatkloakeres.

Spildevandsledningerne i en stor del af Horslunde er fællesledninger. Disse ledninger er i dag under pres, når det regner, og vi modtager ofte henvendelser om opstuvning i ledningerne. Som følge af klimaforandringerne forventes ledningerne kun at blive udsat for større pres de kommende år. Ledningsnettet i det viste område skiftes derfor ud til et separatkloakeret system, hvor kapaciteten tilpasses Lolland Kommunes øgede krav i spildevandsplanen. Arbejderne vil komme til at berøre mange kunder og leverandører i området, særligt forårsaget af de mange blinde veje, som i perioder vil umuligøre trafik til og fra mange af ejendommene.

Projekt forventes opstartet medio juni måned 2020 og vil løbe frem til ultimo november måned 2020.

Projektleder: Ingeniør Thomas Kjær

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdatering pr. 24. september 2020

Entreprenøren er færdig med gravearbejdet på Nørrevænget, og der mangler kun stikledningsarbejder.

Den 25. september 2020 vil entreprenøren gøre klar til opstart af gravearbejder på Møllevænget.

Opdatering pr. 4. september 2020

Entreprenøren er i fuld gang med gravearbejdet, men er dog ikke så langt, som tidsplanen viser.

På Nørrevænget er vi plaget af ”løs” jord samtidig med, at vejen er blind. Grundet den store forskel på ledningsdybden, kan vi ikke lægge regnvandsledningen samtidig med spildevandsledningen. Spildevandsledningen bliver lagt først, hvorefter entreprenøren skal tilbage og lægge regnvandsledningen.
Nørrevænget forventes færdig i uge 38/39. De er således ca. 3 uger efter tidsplanen.

Entreprenøren forventer at indhente den tabte tid senere i projektet.

Der vil hurtigst muligt komme en ny opdateret tidsplan på hjemmesiden.

Tak for jeres tålmodighed 😊

Opdatering pr. 25. juni 2020

Der er nu afholdt licitation, og det bliver MSE Entreprise A/S, der skal udføre gravearbejdet.

I uge 33 vil gravearbejdet starte op i Nørrevænget. Entreprenøren er dog allerede at finde i området fra uge 31.

Den senere opstart skyldes, at der har været udfordringer med at få leveret materialer.

Foreløbig tidsplan kan ses herunder.

 

Stikskitser:

Vi har modtaget mange stikskitser, hvilket vi er meget glade for. Stort tak til jer 😊

Vi er i dialog med enkelte grundejere omkring stikskitse og stikplacering

Vi mangler dog stadig en del stikskitser. Det vil derfor være rart, hvis disse kan blive indleveret snarest, så den sidste projektplanlægning kan færdiggøres. Vi ser frem til at modtage disse. 😊

Klik på billedet for at se tidsplan

Uge 33 – 36

Uge 36 – 40

Uge 39 – 42

Uge 41 – 50

Uge 34 – 36

Opdatering pr. 25. maj 2020

Vi er nu kommet så langt i processen, at projektet er sendt ud til nogle entreprenører, så de kan give pris på at udføre kloakprojektet. Vi finder entreprenøren primo juni 2020.

Den overordnede tidsplan for projektet ser p.t. således ud:

  • Opstart: medio juni 2020
  • Afsluttet: ultimo november 2020

Informationsmøde m.v.:

Det var meningen, at der skulle være afholdt et informationsmøde vedrørende projektet. På grund af ”coronasituationen” har det ikke være muligt at afholde dette møde.

Der vil blive sendt et infomationsbrev ud til de berørte grundejere.

Ellers kan der følges med her på hjemmesiden, hvor der løbende vil blive opdateret med nyt om projektet.

Opdatering pr. 2. april 2020

Strømpeforingen af nedenstående ledningsstræk, som var planlagt til den 4. og 5. april 2020, er ændret til søndag den 19. april 2020.

Opdatering pr. 26. marts 2020

Den 4. og 5. april 2020 vil der ske strømpeforing af ledningsstrækket vist på kortet nedenfor.

Det er entreprenør Per Aarsleff A/S, der forestår arbejdet og sørger for information til de berørte borgere.

Den 25. marts 2020 blev forarbejdet til strømpeforingen startet op – dvs. rensning af rør.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.