Her graver vi

Hummingen etape 1 – renovering af anboringsbøjler på vandledninger og stophaner

Oversigtskort over anlægsområdet

Hvorfor?

Projektet er etape 1 og en del af renovering af vandstik i sommerhusområdet Hummingen.

Lolland Vand A/S vil renovere ca. 200 vandstik i området omkring Østersøparken. De gamle stikledninger skal renoveres på grund af mange vandbrud og vandspild.

Formålet er at højne forsyningssikkerheden ved at udskifte de gamle anboringsbøjler samt stophaner til et mere tæt system. Herved minimeres driftsforstyrrelser og tab af vand på grund af utætte vandledninger samt gentagne reparationer af vandbrud.

Hvem er berørt?

Der renoveres anboringsbøjler på vandledninger samt stophaner på følgende sideveje til Østersøparken:

Skippestræde
Fjordstræde
Smedestræde
Bækstræde
Skriverstræde
Damstræde
Smallestræde
Åstræde
Løngangstræde
Solstræde
Spurvestræde
Søstræde
Bolværkstræde

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i følgende perioder:

6. april – 25. juni 2021
23. august – 15. oktober 2021
25. oktober – 12. november 2021 (såfremt vejrforholdene tillader det)

Adgangsforhold

Adgangsforholdene er endnu ikke afklaret.
Men det forventes, at der er uforstyrret adgang til de berørte ejendomme i hele perioden.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder: Zoran Maric – telefon 72 30 11 11

Opdateringer

Efter sommerferiepause forsættes med renovering af vandstik på følgende veje i Hummingen Øst:

  • Løngangsstræde
  • Solstræde
  • Spurvestræde
  • Søstræde
  • Bolværkstræde

Fra den 30. august til medio november 2021 kan der i hverdage i tidsrummet fra kl. 9.00 – 15.00 forekomme vandafbrydelser, som enten kan vare i hele tidsrummet eller være kortvarige.

Der arbejdes på, at der etableres midlertidige ventiler på vejene, så der kun lukkes for 1 eller 2 veje ad gangen.

Enkelte gange i perioden kan Åstræde blive berørt af vandafbrydelser, som kan vare 1-2 timer.

Pga. stigende grundvand i efterårsmånederne starter vi arbejdet på de veje, der er tættest på diget.

Vi beklager naturligvis de gener, som arbejdet evt. må medføre.

Indtil videre har vi været heldige med grundvandet samt en dygtig entreprenør, der har arbejdet effektivt, så de første 8 veje blev færdige inden sommerferien. Vi vil derfor kunne færdiggøre Hummingen Øst i år.

Det er tidligere blevet oplyst, at de planlagte vandafbrydelser alene ville foregå 3 dage om ugen fra tirsdage til torsdage. Dette er vi beklageligvis nødt til at ændre på, så de planlagte vandafbrydelser nu kan foregå 4 dage om ugen fra mandage til torsdage mellem kl. 9.00 – kl. 15.00.

Årsagen hertil er, at der er så meget grundvand i jorden, at vi ikke som planlagt kan grave forud, da gravehullerne styrter sammen. Vi er derfor nødsaget til at udføre reparationerne, så snart hullet er gravet.

Der er afholdt licitation, og det bliver Ib Skude Petersen ApS, der skal udføre arbejdet for os.

Projektet starter op den 19. april 2021, og forventet afslutningsdato er den 15. oktober 2021.