Her graver vi

Hummingen – Renovering af anboringsbøjler og stophaner, etape 2, Hummingen Strandvej

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Forsættelse af renoveringen i området, nu på Hummingen Strandvej. Renovering af etape 1 (Østersøparken) i 2021 har bevist anboringsbøjlernes dårlige tilstand. Flere steder var hovedledninger næsten helt presset sammen pga. kalk siddende på deformerede anboringsbøjler.
Projektet omfatter renovering af utætte anboringsbøjler samt stophaner. Hovedledningerne udskiftes ikke, hvilket reducerer renoveringsomkostningerne.

Hvem er berørt?

Alle ejendomme på Hummingen Strandvej.

Hvornår?

Arbejdet opstartes i uge 17 og forventes afsluttet ultimo oktober 2022.

Adgangsforhold

Afspærringer m.v. er endnu ikke afklaret. Vejen lukkes ikke, og vi bestræber os på at opretholde normal trafik i området, i det omfang det er muligt. Renovation, post, redningskøretøjer vil forsæt have adgang til området.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Zoran Maric - telefon 72301111.

Entreprenører

Ib Skude Petersen ApS fra Vesterborg

Opdateringer

Projektet er i fuld gang og går som planlagt.

Se billeder fra projektet