636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Hummingen etape 1 – Lolland Vand A/S renoverer anboringsbøjler på vandledninger og stophaner

Projektet er etape 1 og en del af renovering af vandstik i sommerhusområdet Hummingen.

Lolland Vand A/S vil renovere ca. 200 vandstik i området omkring Østersøparken. De gamle stikledninger skal renoveres på grund af mange vandbrud og vandspild.

Formålet er at højne forsyningssikkerheden ved at udskifte de gamle anboringsbøjler samt stophaner til et mere tæt system. Herved minimeres driftsforstyrrelser og tab af vand på grund af utætte vandledninger samt gentagne reparationer af vandbrud.

Hvem er berørt

Der renoveres anboringsbøjler på vandledninger samt stophaner på følgende sideveje til Østersøparken:

 • Skippestræde
 • Fjordstræde
 • Smedestræde
 • Bækstræde
 • Skrivestræde
 • Damstræde
 • Smallestræde
 • Åstræde
 • Løngangstræde
 • Solstræde
 • Spurvestræde
 • Søstræde
 • Bolværkstræde

Adgangsforhold

Adgangsforholdene er endnu ikke afklaret.

Men det forventes, at der er uforstyrret adgang til de berørte ejendomme i hele perioden.

Hvornår udføres arbejdet

Projektet forventes af blive udført i følgende perioder:

 • 6. april – 25. juni 2021
 • 23. august – 15. oktober 2021
 • 25. oktober – 12. november 2021 (hvis vejret tillader)

Hvem kan jeg kontakte

Projektleder: Zoran Maric – telefon 72 30 11 11

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.