636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Jernbanegade i Maribo – ledningsrenovering

På grund af Park og Vejs renoveringsprojekter i Maribo der bl.a. omfatter Jernbanegade, vil Lolland Vand A/S samtidig renovere de gamle støbejernsvandledninger.

Arbejdet omfatter udskiftning af ca. 100 m ø100 støbejernsledning med en ny ø63 PE-ledning, samt renovering af 5 stik. Arbejderne vil ske ved relining og opgravning.

Arbejdet forventes påbegyndt snarest muligt og afsluttet ultimo oktober 2020.

Projektleder: Zoran Maric

Seneste nyt