Her graver vi

Kramnitse – Renovering af anboringsbøjler og stophaner, Fasanlunden

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Renovering af utætte anboringsbøjler, samt stophaner på Fasanlunden i Kramnitse, pga. mange brud og driftsforstyrrelser. Højt grundvandsniveau i området om vinteren besværliggør akutte reparationer, derfor ønskes en planlagt renovering af de 15 stik i sommerperioden. Formålet er at forsyningssikkerheden øges og driftsudgifterne formindskes.

Hvem er berørt?

Ejendomme på Fasanlunden fra nr. 1 til nr.16.

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden maj-juni 2022.

Adgangsforhold

Afspærringer m.v. er endnu ikke afklaret. Vejen lukkes ikke, og vi bestræber os på at opretholde normal trafik i området, i det omfang det er muligt. Renovation, post, redningskøretøjer vil forsæt have adgang til området.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Zoran Maric - telefon 72301111.

Entreprenører

Der er endnu ikke fundet en entreprenør til at løse opgaven.

Opdateringer

Planlægning er i gang. Anlægsarbejdet udføres som en del af Hummingen projekt.