Her graver vi

Rødbyhavn – Ledningsrenovering Spurvevej, Lærkevej, Østervang og Søndervang

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Ledningerne skal renoveres for at undgå akut ledningsbrud. Ledningerne er af eternit- og støbejernsmateriale af ældre dato samt gammel PVC med utætte samlemuffer. Vandledningerne i området renoveres pga. mange brud, fare for forurening samt opretholdelse af driftssikkerheden.

Hvem er berørt?

Alle ejendomme på Spurvevej, Lærkevej, Østervang og Søndervang.

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra start maj til ultimo oktober 2022.

Adgangsforhold

Information om afspærringer m.v. er endnu ikke afklaret med myndighederne. Vejen lukkes kun delvist og vi bestræber os på, at der opretholdes kørende trafik i området i det omfang, det er muligt. Renovation, post, redningskøretøjer vil forsæt have adgang til området.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Zoran - telefon 72301111.

Entreprenører

Der er endnu ikke fundet en entreprenør til at løse opgaven.

Opdateringer

Asfaltering af lednings render på Lærkevej og Spurvevej udføres i uge 47-48.
Det vil være muligt at køre til og fra sin bolig.

Asfaltering af lednings render på Søndervang og Østervang udføres i uge 48 samt mandag-tirsdag i uge 49.
Da vi skal til at udføre asfaltarbejde efter nedgravning af ny drikkevandsledning, vil der desværre komme nogle gener vedr. kørsel med bil på vejen:

Vejen vil være spærret helt og delvist fra perioden 28. november til 6. december 2022.
Det vil i denne periode, samt i de angivne tidspunkter nedenfor, ikke være muligt at kunne komme ind og ud af sin indkørsel med bil:

  • Østervang nr. 5-19 og 8-22 vil være helt spærret for kørende trafik fra den. 28. november kl. 06.00 til 29. november kl. 18.00.
  • Søndervang nr. 1-13 og 2-8 vil være helt spærret for kørende trafik fra den. 30. november kl. 06.00 til 1. december kl. 18.00.
  • Hele Østervang og Søndervang vil være spærret for kørende trafik fra den. 5. december kl. 06.00 til 6. december kl. 18.00.

Vi håber på jeres forståelse.

For spørgsmål eller hjælp i udførelsesperioden, kan I kontakte Michael (Marius Pedersen A/S) på tlf. 27 64 27 39.

Projektet er i fuld gang og går som planlagt.

Se billeder fra projektet

Lolland Forsyning er i gang med udarbejdelse af projekterings materiale samt tegninger. Licitation afholdes i uge 16/2022. Opstart af anlægsarbejdet er planlagt til starten af maj 2022.