Her graver vi

Nakskov – Ledningsrenovering Tornskadevej, Færgelandsparken etape 2

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Forsættelse af projektet fra 2017, som en del af fællesprojekt med Lolland Varme. Der renoveres/udskiftes ca. 150 stk. anboringsbøjler samt stophaner. Omkostninger til renoveringen holdes nede pga. samtidig udskiftning af fjernvarmestik.

Hvem er berørt?

Tornskadevej ulige numre: 333 – 375, 385 – 399, samt fra nr. 425 – 663, 4900 Nakskov

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra medio juni til ultimo oktober 2022.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre gener for områdets beboere pga. gangstiernes begrænsede bredde.
For at begrænse generne for den enkelte borger mest muligt, og i kortest mulig tid, vil renoveringen blive inddelt i mindre etaper.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Zoran Maric, telefon 72301111.

Entreprenører

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Opdateringer

Pga. udfordringer med fremskaffelse af materialer til projektet, er opstarten foreløbigt udskudt til medio juni.

Lolland Forsyning er i gang med udarbejdelse af projekterings materiale samt tegninger. Licitation vil blive afholdt ultimo april 2022. Opstart af anlægsarbejdet er planlagt til medio maj 2022.