Her graver vi

Nakskov – Ledningsrenovering Tornskadevej, Færgelandsparken etape 2

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Forsættelse af projektet fra 2017, som en del af fællesprojekt med Lolland Varme. Der renoveres/udskiftes ca. 150 stk. anboringsbøjler samt stophaner. Omkostninger til renoveringen holdes nede pga. samtidig udskiftning af fjernvarmestik.

Hvem er berørt?

Tornskadevej ulige numre: 333 – 375, 385 – 399, samt fra nr. 425 – 663, 4900 Nakskov

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i perioden fra medio juni til ultimo oktober 2022.

Adgangsforhold

Arbejdet vil medføre gener for områdets beboere pga. gangstiernes begrænsede bredde.
For at begrænse generne for den enkelte borger mest muligt, og i kortest mulig tid, vil renoveringen blive inddelt i mindre etaper.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder Zoran Maric, telefon 72301111.

Entreprenører

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Opdateringer

Renovering af drikkevands stophaner i forbindelse med ledningsarbejde i Færgelandsparken i Nakskov afsluttes i uge 39 i stedet for uge 43 som varslet.

Pga. renovering af drikkevands stophaner i forbindelse med ledningsarbejde i Færgelandsparken i Nakskov, varsles der vandafbrydelser tirsdage og torsdage i perioden fra uge 28 til uge 43 d.å..
Afbrydelserne vil foregår i tidsrummet fra kl. 9.00 til ca. kl. 15.00.

Vandet lukkes områdevist. Dvs. vi lukker ikke for hele området på én gang. Berørte beboere vil få en seddel i deres postkasse, når arbejdet berører dem.
Vi starter med lukninger i det første område (nr. 597 – 663) i uge 28. Arbejdet i området er planlagt til at foregå i ugerne 28, 29, 30.

Pga. udfordringer med fremskaffelse af materialer til projektet, er opstarten foreløbigt udskudt til medio juni.

Lolland Forsyning er i gang med udarbejdelse af projekterings materiale samt tegninger. Licitation vil blive afholdt ultimo april 2022. Opstart af anlægsarbejdet er planlagt til medio maj 2022.