636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Leonora Christinas Vej samt Østervang, Maribo – Separatkloakering og sanering af vandledning

Fra medio 2016 til ultimo 2017 vil Leonora Christinas Vej samt midt af Østervang i Maribo blive separatkloakeret. I samme forbindelse vil vandledningerne på Østervang (på strækningen fra Refshalevej til Leonira Christinas Vej) blive saneret.

Separatkloakeringen er en del af Lolland Kommunes klimatilpasningsplan og udføres i henhold til spildevandsplanen.

Formålet med saneringen af vandledningen er at højne forsyningssikkerheden, minimere driftsforstyrrelser og tab af vand pga. utætte vandledninger.

I 2016 udføres der arbejder på de veje, der er indtegnet med grøn streg (kloak) og pink streg (både kloak og drikkevand)

Den gule strækning på Østervang udføres I 2017, hvor der vil ske separering af kloak samt nedlæggelse af ny vandledning.

Projektleder: Ingeniør Thomas Kjær (spildevand) og ingeniør Carsten Skude Larsen (vand).

Se seneste nyt om projektstatus længere nede på siden.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

Disse 4 kort illustrerer hvilket hus der har fået regn –og spildevandsstik. Enkelte huse har fået 2 nye stik.

De blå prikker = regnvand
De røde prikker = spildevand

Seneste nyt

(Opdateret den 4. september 2017)

Projektet er nu ved sin afslutning, og man har nu tilladelse til at koble på de/det nye stik.

Jeres kloakmester skal dog være opmærksom på, at www.ler.dk ikke er opdateret endnu, men at vi fremsender personligt brev med stikskitse af det ny anlagte stik til alle grundejere, så snart alt er færdig.

(Opdateret den 20. juni 2017)

Projektet er ved at nå sin ende, og der bliver holdt afleveringsforretning i uge 27.

Der bliver udsendt en tilfredshedsundersøgelse og nærmere besked om, hvornår der kan tilsluttes det nye kloaksystem.

(Opdateret den 1. juni 2017)

MSE er p.t. i gang med at lægge fortov på den sidste del af Østervang (vest), og de vil dernæst reetablere hele projektområdet.

Asfalt på Østervang (vest) forventes lagt i uge 24.

(Opdateret den 2. maj 2017)

Der bliver lavet ramper til indkørsel den 4. til 5. maj 2017.

(Opdateret den 24. april 2017)

Status for Østervang Vest:

Der arbejdes med stik på afløbssiden.

 

Leonora Christinas Vej:

Der kommer asfalt på  i uge 17.

 

Østervang Øst:

Der forventes, at der kommer asfalt på i slutningen af uge 17 eller starten af uge 18.

 Alt går planmæssigt.

(Opdateret den 2. marts 2017)

I uge 10 vil der blive gravet hovedvandledning på Østervang (fra Refshalevej til Østervænget), hvor der allerede er gravet kloakledning ned.

Østervænget vil være lukket for al kørende trafik fra mandag den 13. marts 2017 til og med onsdag den 15. marts 2017.

De berørte grundejere på Østervænget vil i løbet af uge 10 modtage nærmere information i postkassen.

(Opdateret den 28. februar 2017)

På grund af fremdrift bliver Østervænget lukket fra den 1. marts, og vi forventer, at den genåbner fredag den 3. marts 2017.

(Opdateret den 23. februar 2017)

Forsyningsarbejdet ved Leonora Christinas Vej og Ved Stadion er nu færdigt.

Østervang Øst: Der arbejdes med stikledninger, og Lolland Vand A/S skal i gang med at etablere hovedledning.

Østervang Vest: Er netop påbegyndt.

(Opdateret den 27. januar 2017)

Arbejderne på Østervang øst starter op igen på mandag den 30. januar 2017.

De berørte borgere har fået information.

Ved Stadion og Leonora Christinas Vej vil der blevet kørt TV-inspektion efter torsdag den 2. januar 2017.

 

Østervang - 27-01-2017

Klik på billedet for at se oversigtskortet i fuld størrelse.

(Opdateret den 12. januar 2017)

Tidsplanen er opdateret pr. 12. januar 2017, jf. nedenfor.

 

2017.01.12 - Tidsplan Ostervang

Klik på billedet for at se tidsplanen i fuld størrelse.

(Opdateret den 14. december 2016)

Pga. asfaltbelægning vil der fra onsdag den 14. december 2016 være lukket helt til Østervang ved krydset Refshalevej mod Østervang midt. Vi forventer, at NCC er færdige torsdag den 15. december 2016.

 

(Opdateret den 7. december 2016)

Fra torsdag den 8 december 2016 vil Østervang (midt) få lagt kantsten, og der vil derfor være lukket helt til Østervang ved krydset Refshalevej mod Østervang midt.

(Opdateret den 6. december 2016)

Fra mandag den 12. december 2016 til og med tirsdag den 13. december 2016 vil Østervang (midt) blive asfalteret, og der vil derfor være lukket ved krydset Refshalevej mod Østervang midt.

De berørte grundejer vil blive informeret herom.

(Opdateret den 2. december 2016)

Fra mandag den 5. december 2016 til og med onsdag den 7. december 2016 vil Østervang blive spærret for al trafik fra krydset ved Refshalevej til Leonora Christinas Vej .

Den 7. december 2016 vil der blive foretaget tv-inspektion af kloakkerne.

De berørte grundejer vil blive informeret herom.

TV-inspektion af kloak på Østervang

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

(Opdateret den 30. november 2016)

Refshalevej bliver asfalteret torsdag den 1. og 2. december 2016, og vejen vil derfor være spærret begge dage.

(Opdateret den 26. juli 2016)

Entreprenøren starter som planlagt arbejderne på Refshalevej mandag den 1. august 2016.

Foreløbig overordnet tidsplan kan ses ved at klikke på billedet nedenfor.

Der er siden borgermødet den 28. juni 2016 kommet ændringer i projektet. Ændringerne betyder, at

  • der, i lighed med Østervang, bliver etableret ny vandledning i Leonora Christinas Vej.
  • der på visse strækninger på Østervang også bliver etableret en ny regnvandsledning.

Ændringerne giver ikke anledning til ændrede stikskitser.

Der udsendes yderligere information i august måned 2016.

tidsplan-ostervang

Klik på billedet for at se tidsplanen i fuld størrelse.

Status vedrørende Refshale Mose, Refshalevej, Østervang og Leonora Christinas Vej

(Opdateret den 24. november 2016)

Refshale Mose

Der har den 7. november 2016 været afholdt møde og besigtigelse vedrørende Refshale Mose, og der arbejdes fortsat på en løsning/beslutning.

Til stede ved mødet var Lolland Kommune, Lolland Forsyning A/S og beboerrepræsentanter.

Er der spørgsmål, er man velkommen til at kontakte Lolland Forsyning på mail forsyning@lollandforsyning.dk

 

Refshalevej, Østervang og Leonora Christinas Vej

Der informeres hermed, at man som grundejer skal huske, at fortovspligten stadigvæk er gældende, selvom der foregår anlægsarbejder.

Asfaltbelægning kan på grund af vejrforhold ikke komme på. Så snart underlaget tillader det, vil der blive asfalteret.

MSE satser på asfaltering af Refshalevej primo december 2016.

I uge 48 retter MSE underlaget på Østervang af, så vejen er klar til asfaltering i december.

 

Julen 2016

Sidste arbejdsdag for MSE inden jul er den 22. december 2016.

Første arbejdsdag for MSE efter jul er den 3. januar 2017.

Status ved Refshalevej – Østervang – Leonora Christinas Vej

(Opdateret den 10. november 2016)

Refshalevej:

På grund af vejrforholdene bliver vi nødt til at udskyde asfalteringen på Refshalevej.

 

Østervang:

Der bliver fortsat arbejdet med stikledninger.

På grund af vejr- og vejforholdene anbefaler vi ikke kørsel på Østervang. Er der særlige ønsker/behov omkring adgangsforhold, kan der rettes kontakt til Lolland Forsyning eller MSE v/Henning Larsen.

 

Leonora Christinas Vej:

MSE er påbegyndt arbejder på Leonora Christinas Vej (syd).

Man skal forvente, at man i en kort periode ikke vil have blive mulighed for at benytte sin indkørsel. Denne periode kan oplyses af MSE ude ved ens adresse.

Perioden for afspærring kan oplyses af MSE. Man er også meget velkommen til at kontakte Lolland Forsyning for spørgsmål herom.

 

Har man spørgsmål til projektet, opfordrer vi til, at Lolland Forsyning kontaktes.

 

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Status ved Østervang midt.

(Opdateret den 14. oktober 2016)

Asfalt på Refshalevej forventes lagt i uge 43.

Gravearbejdet for Østervang midt er ved at nå sin ende. Der forberedes til en styret underboring Ø 600 i stien til mosen, arbejdet forventes påbegyndt mandag-tirsdag i uge 43.

Gravearbejdet for Leonora Christinas Vej forventes påbegyndt i uge 43 fra krydset ved Østervang og op mod Ved Stadion.

Status ved Mosen – Østervang

(Opdateret den 26. oktober 2016)

Regnvandsledningen i stien til Refshalemose forventes færdig mandag den 31. oktober 2016.

Der er blevet lavet et opsamlingsbassin til boreslam for at forhindre, at det skal løbe ud i mosen. Bassinet er kun midlertidig, og det slam, som ligger i uddybningen, vil blive fjernet, så snart der er mulighed for det.

Der bliver arbejdet med stikledninger fra Østervang 11 og frem.