Her graver vi

Nakskov – Byggemodning af Skolebakken til parcelhuse

Kort med markering af område med anlægsarbejder

Hvorfor?

Der er mangel på parcelhusgrunde i Nakskov og kommunen ønsker at byggemodne et område op til det nuværende parcelhusområde på Skolebakken.

Hvem er berørt?

Der er ingen der er direkte berørt, men naboerne på Skolebakken 20 til 124 samt Skolebakken 13, 35, 37, 51, 53, 67 og 69 vil være nærmeste naboer til anlægsarbejdet.
Lolland Forsyning skal udføre kloak fra - og drikkevand til parceller.

Hvornår?

Arbejdet skal påbegyndes og afsluttes hurtigst muligt.

Adgangsforhold

Der burde ikke være udfordringer vedrørende adgangsforhold.

Hvem kan jeg kontakte?

Afdelingschef Peder - telefon 72 30 11 11.

Entreprenører

Der er endnu ikke fundet en entreprenør til at løse opgaven.

Opdateringer

Lolland Kommune har designet, hvordan området skal indrettes. Der er designet et smukt og rekreativt grønt område med veje, beplantning og matrikelgrænser.

Det er aftalt med kommunens ledelse, at der skal reserveres et tracé til fjernvarme, som ikke kan bruges til andre forsyningsarter. Det er herefter kommunen, der skal sikre, at der ikke etableres andre ledninger, der hindrer formålet.

Det er vigtigt at henvende sig til Lolland Forsyning på e-mail: forsyning@lollandforsyning.dk, hvis man er interesseret i fjernvarme. Der etableres kun fjernvarmeledninger, hvis interessen er stor nok.