636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Østergade og Østre Landevej i Maribo – renovering af vandledning

Fra ultimo maj 2019 til ultimo oktober 2019 vil der ske renovering af vandledninger og udskiftning af stik på Østergade og Østre Landevej i Maribo.

 

Projektbeskrivelse:

I Østre Landevej (fra rundkørsel ved Silvan til Østergade) udskiftes 2 stk. 490 m vandledninger, der ligger på begge sider af vejen, med én ø160 hovedledning. Herudover skal 34 vandstik renoveres.

I Østergade (fra Østre Landevej til Skimminge) udskiftes 220 m hovedledning samt 14 vandstik.

I Østergade (fra Torvet til Skimminge) inkl. gågaden udskiftes 10 vandstik.

 

Trafik:

Lolland Forsyning A/S vil informere om trafikreguleringer, når plan herfor er udarbejdet. Men det kan oplyses, at det i videst muligt omfang vil være muligt for beboerne at køre til og fra deres ejendomme.

 

Vandafbrydelser:

I forbindelse med ledningsarbejderne vil der forekomme afbrydelser for vandforsyningen.  Ved planlagte afbrydelser vil Lolland Forsyning A/S varsle afbrydelsen pr. SMS til de berørte beboere. Hvis I ikke tidligere har modtaget en SMS fra os, kan I tilmelde jer vores SMS-service ved at klikke her eller ved at kontakte os på tlf. 7230 1111.

Der kan også forekomme kortvarige og pludselige vandafbrydelser, som vi beklageligvis ikke har mulighed for at orientere om.

 

Projektleder: Zoran Maric

Østergade

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Østre Landevej

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdatering den 10. oktober 2019

I forbindelse med Lolland Vand A/S’ renovering af vandledning og -stik i Østre Landevej (på strækning mellem Ved Stadion og rundkørsel) skal vi hermed oplyse, at trafikken på denne strækning i perioden fra onsdag den 10. oktober 2019 til uge 45 vil blive ensrettet i retning ud af byen.

Adgangen til Museumsgade fra Østre Landevej er spærret i hele perioden.

Østre Landevej-afkørslen i rundkørslen mod byen spærres for kørende trafik. Beboere henvises til at benytte omkørsel via Østre Boulevard og Namsosvej.

Adgang til Maribo Bibliotek/Borgerservice vil alene være muligt i retning ud af byen. Busstoppestedet ved Maribo Bibliotek/Borgerservice vil i perioden blive flyttet til krydset Museumsgade/Hjulsporet.

Beboere og øvrige trafikanter skal fortsat være særligt opmærksomme på skiltningen og henvises til at følge denne. Hvis man oplever problemer med at komme til eller fra af ens ejendom, kan man bede entreprenøren om hjælp.

Vi håber på forståelse, og Lolland Forsyning vil gøre alt for at overholde tidsplan og færdigøre sidste etape af ledningsarbejder på Østre Landevej.

Opdatering den 16. august 2019

I forbindelse med renovering af vandledning og -stik i Østre Landevej (fra Leonora Christinas Vej til Ved Stadion) vil der på denne strækning i uge 34-37 (fra onsdag den 21. august 2019 til fredag den 13. september 2019) være opsat lysregulering.

Vi beder beboerne i den forbindelse være særlig opmærksom på, at trafikken vil være fra skiftende retning, og vi henstiller derfor til, at trafikken følges, når ejendommen forlades i bil eller andet køretøj.

I samme periode henvises beboerne til at følge skiltningen. Skulle der opstå problemer med at komme til eller fra ejendommen, kan entreprenøren kontaktes om hjælp hertil.

Vi håber på forståelse, og Lolland Forsyning vil gøre alt for at overholde tidsplan og forsætte til næste og sidste etape (fra Ved Stadion til rundkørslen), der forventes færdigt ultimo oktober 2019.

Opdatering den 1. juli 2019

Arbejdet med renovering af stikledninger i gågaden (fra Torvet til Maria Gade) er nu afsluttet.

Arbejdet på strækningen Maria Gade – Refshalevej, der omfatter renovering af både hoved- og stikledninger, udføres i uge 26-28. I samarbejde med Park & Vej omlægges trafikken i de disse uger, og strækningen spærres for kørende trafik. Vi bestræber os på, at dette sker med færrest mulige gener for beboerne.

Samtidig med at Lolland Vand A/S’ udfører disse arbejder, renoverer Maribo Varmeværk deres anlæg i krydset Østregade/Maria Gade. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med Maribo Varmeværks arbejder henvises til Maribo Varmeværk.

Ultimo uge 28 åbnes der for trafikken fra Maria Gade til Refshalevej.

I uge 29-30 afholder entreprenøren ferie, dvs. ingen arbejde i denne periode.

I uge 31-33 renoveres Østergade (strækningen mellem Refshalevej og Leonora Christinas Vej), som samtidig bliver spærret for al trafik, dog vil beboerkørsel være tilladt. For beboere og andre trafikanter til Ansgars Vej henvises til omkørsel via Museumsgade og Maria Gade.

Planlægning af trafikafvikling for resten af Østre Landevej vil blive informeret i august måned.

Lolland Forsynings fokuspunkter i projektet

 1. Drikkevandssikkerhed
 2. Hensyn til beboere og butiksejer:
  • Arbejdet i gågaden afsluttes i juni måned 2019
  • Arbejdspause pga. ferie i uge 29-30
  • Handelsstandsforening og Lolland Kommune er informeret
  • Generelt informationsbrev er sendt til alle berørte husejere
 1. Beskyttelse og sikkerhed under udførelse

Opdatering den 13. juni 2019

Den 3. juni 2019 er Lolland Vand A/S startet op med punktopgravninger af i alt 10 vandstik, som skal udskiftes fra Torvet til Maria Gade. De første 6 stik er allerede udført og dækkes til i løbet af uge 24. De øvrige stik udføres i løbet af juni måned.

Samtidig med at Lolland Vand A/S’ udfører disse vandstiksarbejder, renoverer Maribo Varmeværk deres anlæg i krydset Østergade/Mellemgade. Det er samme entreprenør, der udfører arbejderne. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med Maribo Varmeværks arbejder henvises til Maribo Varmeværk.

I forbindelse med ovennævnte arbejder samt de kommende arbejder fra Maria Gade til Refshalevej, der udføres i perioden til og med uge 27, vil der  i samarbejde med Park og Vej i perioder ske omlægningen af trafikken. Omlægningen vil ske med færrest mulige gener for beboere.

I uge 28-30 vil der i begrænset omfang muligvis udføres nogle arbejder med renovering af vandstik fra Skimminge til Refshalevej.

Renovering af både vandstik og hovedledning i Østre Landevej udføres i perioden august-oktober 2019.

Det er LP Entreprenør ApS fra Maribo, der er entreprenør på anlægsprojektet – med Per Frederiksen som entrepriseleder.