Her graver vi

Østersøbadet etape 2 – renovering af vandstik samt vakuumsystem

Oversigtskort over anlægsområdet

Hvorfor?

Projektet er en forsættelse og del af renovering og udskiftning af vandstik i sommerhusområdet Østersøbadet i Rødbyhavn.

Lolland Vand A/S vil renovere samt udskifte ca. 100 vandstik på området fra Falkevej til Tangvej. De gamle stikledninger skal renoveres på grund af mange vandbrud og megen vandspild.

Formålet er at højne forsyningssikkerheden ved at udskifte de gamle stikledninger til et mere tæt system. Herved minimeres driftsforstyrrelser og tab af vand på grund af utætte vandledninger samt gentagne reparationer af vandbrud.

Samtidig med udskiftning af anboringsbøjler, stophaner og stikledninger på vand, vil der ske renovering af en del af Lolland Spildevand A/S’ vakuumsystem.

Hvem er berørt?

Der renoveres stikledninger samt i mindre omfang renoveres vakuumsystem på følgende veje:

Falkevej
Vibevej
Duevænget
Mågevænget
Rylevej
Klydevej
Tangvej

Hvornår?

Arbejdet forventes udført i følgende perioder:

6. april - 25. juni 2021
23. august - 15. oktober 2021
25. oktober - 12. november 2021 (såfremt vejrforholdene tillader det)

Adgangsforhold

Adgangsforholdene er endnu ikke afklaret.
Men det forventes, at der er uforstyrret adgang til de berørte ejendomme i hele perioden.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder: Zoran Maric – telefon 72 30 11 11

Opdateringer

Der er afholdt licitation, og det bliver Højagergård Entreprenør ApS, der skal udføre arbejdet for os.

Projektet starter op den 14. april 2021, og forventet afslutningsdato er den 15. oktober 2021.