636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Østersøbadet etape 2 – Lolland Vand A/S renoverer vandstik

Projektet er en forsættelse og del af renovering og udskiftning af vandstik i sommerhusområdet Østersøbadet i Rødbyhavn.

Lolland Vand A/S vil renovere samt udskifte ca. 100 vandstik på området fra Falkevej til Tangvej.  De gamle stikledninger skal renoveres på grund af mange vandbrud og megen vandspild.

Formålet er at højne forsyningssikkerheden ved at udskifte de gamle stikledninger til et mere tæt system. Herved minimeres driftsforstyrrelser og tab af vand på grund af utætte vandledninger samt gentagne reparationer af vandbrud.

Samtidig med udskiftning af anboringsbøjler, stophaner og stikledninger på vand, vil der ske renovering af en del af Lolland Spildevand A/S’ vakuumsystem.

Hvem er berørt

Der renoveres stikledninger samt i mindre omfang renoveres vakuumsystem på følgende veje:

  • Falkevej
  • Vibevej
  • Duevænget
  • Mågevænget
  • Rylevej
  • Klydevej
  • Tangvej

Adgangsforhold

Adgangsforholdene er endnu ikke afklaret.

Men det forventes, at der er uforstyrret adgang til de berørte ejendomme i hele perioden.

Hvornår udføres arbejdet

Projektet forventes af blive udført i følgende perioder:

  • 6. april – 25. juni 2021
  • 23. august – 15. oktober 2021
  • 25. oktober – 12. november 2021 (hvis vejret tillader)

Hvem kan jeg kontakte

Projektleder: Zoran Maric – telefon 72 30 11 11

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.