636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Pederstrupvej 1-28 i Horslunde – seperatkloakering

Horslunde skal separatkloakeres i henhold til spildevandsplanen, et arbejde der skulle have været udført fra 2011-2015. Arbejdet er ikke gennemført, bl.a. pga. nedskæringer i investeringsbudgettet for 2 år siden. Arbejdet er højt prioriteret af flere årsager. En større del af den gamle bydels kloakledninger er i dårlig stand, og de nuværende ledninger vil ikke kunne håndtere de fremskrevne regnmængder, som klimaplanerne foreskriver. Her ud over er der mange akutte ledningsarbejder i området på grund af svigt i det slidte anlæg. Arbejdet er kun en mindre del af det samlede forestående arbejde. Arbejdet skal gennemføres i skolernes ferie, da ledningen ligger direkte foran skolen.

Projektleder: Peder L. Sørensen

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

(Opdatereret den 14. juli 2017)

Lolland Spildevand har siden starten af skolernes sommerferie, arbejdet på at udskifte kloakledningerne på Pederstrupvej foran Ravnsborgskolen. For at undgå farer for skolens elever, blev arbejdet planlagt udført i skolens sommerferie. Vores entreprenør har arbejdet målrettet på at blive færdig efter tidsplanen, men vi er desværre blevet generet af vejret – de store regnskyl, som har ødelagt jordens struktur og fortidens syndere.

De nu udtjente kloakker, som er meget nedslidte, blev etableret i en tid, hvor retableringen skete med de forhåndenværende materialer – som desværre er meget vandførende og ikke særlig stabile. Ledninger har ligget på kryds og tværs af ledningsgraven, som ledningsejerne ikke har kendt til. Det har desværre medført, at vi på nuværende tidspunkt er en uge efter tidsplanen. Et forhold, som vi har forsøgt at begrænse ved, at arbejde længere hver dag samt arbejde i weekenderne.

Overordnede betyder det, at vi forventer, at der først lægges asfalt på vejen igen torsdag og fredag i uge 32 – i perioden den 11. og 12. august. Den 14. august retableres fortovene.

Alt sammen forudsat at vejret begynder at opføre sig mere almindeligt.