636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Rosmarksvej, Sjunkeby – etablering af regnvandsledning

I forbindelse med at de mindre renseanlæg i Rudbjergområdet nedlægges, etablerer Lolland Spildevand A/S nye ledninger i nærområdet. I Rosmarksvej etableres en ny regnvandsledning i offentlig vej, og den eksisterende fællesledning ændres efterfølgende til en spildevandsledning.

Arbejdet påbegyndes i uge 47 og forventes afsluttet medio december 2020.

Projektleder: Thomas Kjær

Seneste nyt

Opdatering den 20. november 2020

Entreprenøren er i gang med etablering af regnvandsledning, og det forventes, at der vil være lagt asfalt i uge 50