636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Rudbjerg – nedlæggelse af udtjente renseanlæg

I forbindelse med nedlæggelse af udtjente renseanlæg i Rudbjerg-området arbejdes der i øjeblikket med nedlægning af trykledninger på følgende strækninger:

 • Rudbjergvej (fra Maglehøjvej mod Dannemare)
 • Vestervej
 • Skovvej
 • Husbyvej
 • Østervej

Projektet opdateres løbende her på siden, vi takker for jeres forståelse.

Projektleder: Thomas Kjær

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdatering pr. 10. september 2019

Den 12. august 2019 startede etablering af nye afløbsledninger i Sjunkeby.

På grund af diverse udfordringer strækker anlægsarbejderne sig til mere end de oprindelige 6 planlagte uger.

Vejen gennem Sjunkeby vil derfor fortsat være spærret for gennemkørsel i ca. 8 uger.

Der vil være omkørsel af trafikken (se tegninger nedenfor). Beboere vil dog have adgang til deres ejendom.

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at skrive til os pr. mail forsyning@lollandforsyning.dk.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Opdatering pr. 14. august 2019

Nedenfor finder du PowerPoint fra borgermødet den 8. august 2019 vedrørende kloakering i gl. Rudbjerg Kommune – KLIK på billedet!

Opdatering pr. 6. august 2019

I forbindelse med nedlæggelse af udtjente renseanlæg i gammel Rudbjerg-området er de store pumpestationer nu etableret, og der gøres klar til idriftsættelse.

Nye afløbsledninger etableres i Sjunkeby fra mandag den 12. august 2019, og vejen gennem Sjunkeby bliver spærret for gennemkørsel i foreløbig 6 uger fra denne dag.

Der vil være omkørsel af trafikken (se tegninger nedenfor). Beboere vil dog have adgang til deres ejendom.

Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at skrive til os pr. mail forsyning@lollandforsyning.dk.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Opdatering pr. 20. maj 2019

I forbindelse med nedlæggelse af udtjente renseanlæg i gammel Rudbjerg-området arbejdes der i øjeblikket på følgende strækninger:

 • Sjunkebyvej – nedlægning af trykledning – som er tæt på afslutning, hvorefter der reetableres.
 • Vesternæsvej – arbejdet med boring af trykledning fortsættes.
 • Ydøvej – startes op med styret underboring.
 • Krathaven – startes op med styret underboring.

Sætning af pumpestationer påbegyndes – afhængig af vejrforhold i foreløbig rækkefølge:

 • Rudbjergvej
 • Maglehøjvej
 • Egebølle
 • Vesternæsvej
 • Sjunkeby
 • Vestenskov
 • Næsby Strand
 • Bogø

Sådan kan der se ud, hvor vi arbejder.
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Opdatering pr. 23. januar 2019

I forbindelse med nedlæggelse af udtjente renseanlæg i gammel Rudbjerg-området arbejdes der i øjeblikket på følgende strækninger:

 • Rudbjergvej (fra Maglehøjvej til Dannemare) – nedlægning af trykledning afsluttes, og huller reetableres.
 • Rudbjergvej (fra Maglehøjvej til Næsby Strandvej) – arbejdet med boring af trykledning fortsættes.
 • Svanekærvej – boring af Ø140 trykledning.
 • Næsby Strandvej – der arbejdes med styret underboring.
 • Husbyvej, Langholmvej, Skovvej og Vestervej – gravning af Ø280 trykledning.

Sætning af Pumpestationer påbegyndes – afhængig af vejrforhold.

Stemningsbilleder fra projektet

Undskyld vi roder! Vi rydder op efter os.
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Transportledning til Dannemare Rens

Sådan kan der se ud, hvor vi arbejder.
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.