636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Søllested – udskiftning af fjernvarmeledninger

Fjernvarmeledningen i Centralvej, Højrebygade og Hovedgaden er fra 1988 og har et højt varmetab.

Senere på foråret renoveres de oprindeligt udførte stik fra 1989.

Lolland Varme A/S’ bestyrelse har i forbindelse med renoveringsarbejder besluttet at tilbyde nye kunder på de berørte strækninger tilslutning til halv pris.

Projektperioden løber fra april til september 2020.

Projektleder: Ingeniør Carsten Skude Larsen

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Opdatering pr. 2. oktober 2020

Projektet er nu afsluttet.

Opdatering pr. 27. august 2020

På grund af fjernvarmeopgravninger i T-krydset Hovedgaden/Anlægsvej vil Anlægsvej i perioden fra mandag den 31. august 2020 kl. 06.00 til tirsdag den 1. september 2020 kl. 17.00 være spærret for kørende trafik ved Hovedgaden.

I denne periode henvises kørende trafik i stedet til en midlertidigt etableret jernpladevej forenden af Anlægsvej mod Lykkesejevej.

 

Forventet afslutning:

Fjernvarmearbejder i Hovedgaden og Troelsebyvej forventes afsluttet primo september 2020.

Opdatering pr. 1. juli 2020

Hovedledningen i Hovedgaden er etableret.

Stik på Hovedgaden fra Vestervej til Troelsebyvej udføres efter sommerferien – fra mandag den 3. august 2020 til fredag den 18. september 2020.

Opdatering pr. 10. juni 2020

Fra mandag den 15. juni 2020 påbegyndes renovering af fjernvarmehovedledninger på 2 delstrækninger i Hovedgaden. Første delstrækning er fra baneoverskæringen til Vestervej, mens 2. delstrækning går fra Anlægsvej til Troelsebyvej.

På strækningen i Hovedgaden (mellem Vestervej og Anlægsvej) renoveres alene de ældste af fjernvarmestikkene, idet hovedledningen på denne strækning ikke står for udskiftning nu.

Så snart hovedledningerne er etableret, fortsættes med renovering af stikkene på ovenstående strækninger.

Opdatering pr. 23. april 2020

Fra mandag den 27. april 2020 opstartes arbejdet med at renovere fjernvarmehovedledninger i Højrebygade fra nr. 2 – 32 og Centralvej. Billister bedes undgå at parkere på de to vejstrækninger fra mandag morgen.

Renoveringsarbejdet i Hovedgaden vil blive påbegyndt inden for de kommende 14 dage. De berørte beboere på Hovedgaden vil modtage et orienteringsbrev inden opstart.

Senere på foråret renoveres de oprindeligt udførte fjernvarmestik fra 1989.

Lolland Varme A/S afholder samtlige udgifter til renoveringsarbejdet.

Vi er yderst ansvarlige og meget forsigtige, når det kommer til at undgå smittespredning med Covid-19.
For dette projekt gælder følgende 5 retningslinjer, som er udsendt til vores berørte kunder og entreprenører/leverandører:

  1. Drøftelser foregår udendørs eller under et ventileret halvtag.
  2. At der minimum holdes en afstand på 3 meter mellem kunder/borgere, de udførende og Lolland Varmes personale.
  3. Når der er besigtigelser eller foregår arbejder indendørs, bedes du undgå at være til stede i samme rum.
  4. Hvis du, eller en i din husstand, får symptomer på influenza eller Covid-19, inden drøftelser eller opstart af arbejdet, skal du omgående orientere os herom på tlf. 7230 1111.
  5. Sundhedsmyndighedernes øvrige anbefalinger til god håndhygiejne mm. er naturligvis også gældende.

Lolland Varme A/S ser frem til et godt samarbejde om gennemførelsen af renoveringsarbejdet.

Henvendelser vedrørende projektet rettes til projektleder, Carsten Skude Larsen på tlf. 7230 1111.