636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Torvegade, Maribo – Lolland Vand A/S renoverer vandledning m.v.

Lolland Kommune er i gang med forskønnelse af området omkring Torvet i Maribo. I den forbindelse vil Lolland Vand A/S forinden bl.a. udskifte en 95 år gammel støbejernsvandledning i Torvegade med en ny ø63 PE ledning samt skifte 5 vandstik på strækningen Torvegade 4-8.

Formålet er at højne forsyningssikkerheden ved at udskifte de gamle støbejernsledninger til et mere tæt system, som minimerer driftsforstyrrelser og tab af vand på grund af utætte vandledninger. Ved at foretage udskiftning af vandledningerne i forbindelse med Lolland Kommunes forskønnelsesprojekt, undgås efterfølgende opgravning af det nyrenoverede område.

Hvem er berørt

Arbejderne vil komme til at berøre alle beboere samt øvrige trafikanter i området.

Adgangsforhold

Ikke afklaret endnu, men vil blive koordineret med Lolland Kommune.

Hvornår udføres arbejdet

Projektperioden er ikke bestemt på nuværende tidspunkt – men forventes udført i perioden mellem april og ultimo oktober 2021.

Hvem kan jeg kontakte

Projektleder: Zoran Maric – telefon 72 30 11 11

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.