Her graver vi

Torvegade, Maribo – renovering af vandledninger m.v.

Oversigtskort over anlægsområdet

Hvorfor?

Lolland Kommune er i gang med forskønnelse af området omkring Torvet i Maribo. I den forbindelse vil Lolland Vand A/S forinden bl.a. udskifte en 95 år gammel støbejernsvandledning (ca. 60 meter) i Torvegade med en ny ø63 PE ledning samt skifte 5 vandstik på strækningen fra Søndergade til Mellemgade. Vandstik renoveres frem til skel uden omkostninger for ejer. Der vil ikke ske opgravning på private grunde.

Opgravning i forbindelse med udskiftning af drikkevandsledningen vil foregå i den sydlige side af kørebanen, mens opgravning i forbindelse med etablering af nye vandstik vil foregå i fortovet.

Formålet er at højne forsyningssikkerheden ved at udskifte de gamle støbejernsledninger til et mere tæt system, som minimerer driftsforstyrrelser og tab af vand på grund af utætte vandledninger. Ved at foretage udskiftning af vandledningerne i forbindelse med Lolland Kommunes forskønnelsesprojekt, undgås efterfølgende opgravning af det nyrenoverede område.

Hvem er berørt?

Arbejderne vil primært komme til at berøre beboerne i Torvegade på strækningen fra Søndergade til Mellemgade.
Herudover vil øvrige trafikanter i området blive berørt af trafikomlægningen.

Hvornår?

Arbejdet vil blive udført i uge 39-41/2021.

Adgangsforhold

Der vil blive opstillet trafikregulering. Plan for trafikreguleringen er under udarbejdelse.
Det kan oplyses, at det i videst muligt omfang vil være muligt for beboerne at køre til og fra deres ejendomme, og vejen vil hele tiden være åbnet for trafik.

Hvem kan jeg kontakte?

Projektleder: Zoran Maric – telefon 72 30 11 11

Entreprenører

LP Entreprenør - Anlæg ApS. - telefon 54 78 01 28

Information om borgermøder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam auctor, erat ut eleifend egestas, quam leo porttitor magna, ac sagittis ipsum nisl vel felis.