636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Vejlegade, Klostergade og Præstestræde i Nakskov

Renovering af fjernvarme, vandledninger samt elkabler – og etablering af ny regnvandsledning

Fra medio maj 2018 til ultimo august 2018 vil Lolland Forsyning som følge af Park & Vejs planer om forskønnelse af Nakskov Indre By etablere ny regnevandsledning i en del af Vejlegade. I samme forbindelse vil vand- og fjernvarmeledninger i Vejlegade (på strækningen fra Nørrevold til Axeltorv) blive saneret.

I Klostergade og Præstestræde erstattes de eksisterende to vandledninger med ny vandledning. På de samme to veje udskiftes gamle oliekabler med nyere alu-kabler til el, og muligvis vil der også ske renovering af enkelte fjernvarmestik.

Regnevandsledning udføres som følge af Lolland Kommunes plan om vejrenovering i Nakskov by – og udføres i henhold til renoveringsplan.

Formålet med saneringen af vandledningen er at højne forsyningssikkerheden, minimere driftsforstyrrelser og tab af vand på grund af utætte vandledninger, og saneringen udføres i henhold til investeringsplan.

Formålet med udskiftning af fjernvarmeledninger er at minimere varmetabet samt reducere antallet af ventilbrønde, som i sidste ende vil reducere driftsomkostningerne, som vil komme kunderne til gode.

Bustrafik vil blive omlagt af Lolland Kommune i hele perioden – samt i den efterfølgende periode hvor arbejdsområdet overdrages til vejprojekt, som Park og Vej vil udføre.

De berørte husstande vil blive orienteret om andre trafikale forhold, adgangsforhold samt eventuelle afbrydelser af vand og varme.

Projektleder (vand):                             Zoran Maric
Projektleder (spildevand):                  Thomas Kjær
Projektleder (fjernvarme):                  Rico L. Jensen

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

Seneste nyt

Status pr. 5. oktober 2018

Projektet går efter planen. Lolland Forsyning har nu også udført sin del af projektet i Klostergade og har overdraget gaden til Park og Vej, der forsætter med renovering af Vejlegade.

Status pr. 29. august 2018

Projektet går efter planen. Lolland Forsyning har udført sin del af projektet i Vejlegade og har overdraget gaden til Park og Vej, der forsætter med renovering af Vejlegade.

I Klostergade forsætter Lolland Forsyning med udskiftning af drikkevandsledninger og et gammelt olie-kabel.

Vi forventer, at vi er færdige med ledningsarbejdet i Klostergade i uge 38/2018.

 

Trafikomlægning:

Fra torsdag den 30. august 2018 omlægges trafikken til Børnehaven og Familierådgivningen, så adgang for kørende trafik til de 2 institutioner foregår via Klostergade fra Nørrevold-siden.

I Bredgade vil der være tilladt kørsel i begge retninger, og fortsat adgang til kirken via Bredgade.