636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Anlægsprojekter

Winchellsgade – Ledningsrenovering

Ledningsrenovering

Fra 31. juli 2017 til medio september 2017 udføres renovering af vand-, fjernvarme- og spildevandsledninger i Winchellsgade i Nakskov.

Anlægsprojektet udføres i tæt samarbejde med Park & Vej, Lolland Kommune i forbindelse med kommunes byrums- vejrenoveringsprojekt omkring Indrefjord

Projektleder: Carsten Skude Larsen (fjernvarme)

Projektleder: Zoran Maric (vand)

Projektleder: Peder Sørensen (spildevand)

Seneste nyt

Opdateret den 13. september 2017

Projektet med renovering af forsyningsledninger blev afsluttet til den aftalte tid – og inden roekampagnens start.

 

Opdateret den 9. august 2017

Der gennemføres strømpeforingen af kloakkerne (opgravningsfri ledningsrenovering) i Winchellsgade den 16., 17. og 18. august 2017, hvor maskinerne (lastbiler) arbejder indenfor afspærringen.

Arbejdet vil først være færdigt ca. kl. 18 fredag den 18. august 2017.

Strømpeforing af stikledningerne (ledningen fra transportledningen og ind til huset) er planlagt til fredag d. 8. september 2017 og lørdag d. 9. september 2017. Disse to dage skal entreprenøren primært holde ved Rødbyvej.

I forbindelse med arbejdets gennemførsel kan der forekomme gener, hvilket entreprenøren altid begrænser mest muligt.

Det er en fordel at holde låget på toilettet lukket samt at stille noget tungt på låget (ca. 10 kg.).

Det kan blive nødvendigt at efterfylde vandlåsene på ejendommen.

Lugtgenerne er normalt minimale og består af en svag syntetisk lugt.

Opdateret den 25. juli 2017

Winchellsgade vil være spærret for al trafik i perioden fra mandag den 31. juli 2017 til og med fredag den 18. august 2017.

Der vil i den pågældende periode blive anvist omkørsel.