636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Fjernvarme i Bandholm, Reersnæs, Nørreballe og Østofte – Status pr. 23. marts 2018

Vi er meget tæt på at være i mål, således at projektet kan gennemføres til de tidligere udmeldte priser og med opstart i Nørreballe i juni 2018.

Vi har netop udsendt opdateret orientering til mulige kunder, hovedsageligt til kunder som ifølge BBR-ejerregisteret er opvarmet med oliefyret centralvarme.  Det har vi valgt at gøre under hensyntagen til de ca. 300 kunder, der allerede har underskrevet en leveringsaftale med os, idet det gælder om at få så mange som muligt tilsluttet fjernvarmen fra start.  Jo flere der er tilsluttet fra start, jo hurtigere kan Lolland Varme A/S sænke den faste afgift i årene fremover.

 

Til dig der er i tvivl:

Hvis du fortsat er i tvivl, om miljørigtig fjernvarme er den rigtige løsning for dig, bedes du kontakte os på tlf. 7230 1111.

Du bør ikke basere en så vigtig beslutning på rygter, ikke faktuelle oplysninger eller lignende. Du bør i stedet drøfte din situation med projektleder Carsten Skude Larsen eller teamet bag projektet. På den måde kan du basere din beslutning på faktuelle oplysninger.

 

Til dig der har underskrevet:

Hvis du allerede har underskrevet en leveringsaftale, behøver du ikke foretage dig yderligere.

Jeg vil dog opfordre til, at du drøfter fjernvarmeprojektet ved en hver given lejlighed med dine medborgere.

Al erfaring peger i retning af, at tvivlerne lytter mere til jer og jeres argumenter for at tilslutte sig fjernvarme, end de gør til vores argumenter.

Da det naturligvis er vores opgave bl.a. at udregne økonomiske konsekvenser for den enkelte nye kunde, bedes I henvise jeres medborgere til os på telefon 7230 1111.