Forbrugervalg

Forbrugerne i vandselskaberne skal jf. bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 og bekendtgørelse nr. 812 af 18. juli 2012 have indflydelse på vandselskabernes udvikling.

information

Pr. 1. januar 2018 indtrådte de seneste 2 forbrugerrepræsentanter for en 4-årig periode i bestyrelserne for Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S.

Det er derfor tid til nu, at der skal vælges 2 nye fælles forbrugerrepræsentanter og 2 fælles suppleanter.

Forbrugervalget gennemføres i perioden 27. oktober – 10. november 2021. De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne for de 2 vandselskaber i forbindelse med de førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger i 2022.

Kandidater

Vi har søgt kandidater til det kommende valg af 2 fælles fælles forbrugerrepræsentanter og 2 fælles suppleanter til bestyrelserne i de 2 vandselskaber.

Meddelelse om kandidatur foregik via elektronisk valgsystem og skulle være registreret senest den 14. september 2021 kl. 15.00

De 2 bestyrelser består hver af 7 medlemmer – 2 valgt af forbrugerne og 5 udpeget af Lolland Byråd.

Forbrugerrepræsentanterne skal varetage selskabernes overordnede interesser – og altså ikke kun forbrugernes interesser.

Mand der sidder på stoleryg

kandidater på valg

afvikling af valg

Det er kun kunder, der enten aftager vand fra et af vores vandværker eller afleder spildevand til et af vores renseanlæg, der kan stemme. Der kan kun afgives 1 stemme pr. kundenummer.

Afstemningen sker elektronisk via vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om kandidaterne og om reglerne for afviklingen af valget m.m. Der kan afgives stemme i perioden 27. oktober – 10. november 2021.

Hvis du ikke har adgang til elektronisk afstemning, kan du modtage vejledning heri, ved fysisk fremmøde hos Lolland Forsyning, Stavangervej 13, 4900 Nakskov inden for normal åbningstid.

rettigheder m.m.

Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, uanset hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt eller udpeget. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal til enhver tid loyalt varetage Lolland Vand A/S’ og Lolland Spildevand A/S’ interesser.

Uanset om et bestyrelsesmedlem er valgt af forbrugerne eller udpeget af på anden særlig måde, kan bestyrelsesmedlemmet ikke i sit bestyrelsesarbejde forfølge eksempelvis egne eller forbrugernes særinteresser.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke tilgodese eksempelvis leverandører, kunder, kreditorers eller debitorers særinteresser i deres bestyrelseserhverv.

Find svar om forbrugervalg

Forbrugervalg