636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Hold dig opdateret om vores drift under situationen med coronavirus

På baggrund af Regeringens seneste udmelding den 23. marts 2020 har Lolland Forsyning A/S besluttet, at hjemsendelsesperioden for alle medarbejdere forlænges til den 13. april 2020 – dog opretholdes der fortsat et nødberedskab i både drift og administration, idet vi arbejder med vitale samfundsopgaver.

Administrationen kan stadig kontaktes i åbningstiden på tlf. 72 30 11 11 – dog kan du opleve, at der er ventetid på telefonerne, da vi har sendt vores administrative medarbejdere hjem, så de kan arbejde hjemmefra. Her kan de både tage telefoner og besvare mails, men det er en uvant situation for alle.

Derfor er det en kæmpe hjælp til os, hvis du kan hjælpe os med følgende:

  • Ring kun til os ved akutte tilfælde inden for vand, varme og spildevand. Vi har vagt på telefonen døgnet rundt.
  • Har du spørgsmål til din regning, dit forbrug eller lignende, så skriv til os på forbrug@lollandforsyning.dk
  • Har du øvrige spørgsmål eller henvendelser, så skriv til os på forsyning@lollandforsyning.dk
  • Mød ikke personligt op på vores lokationer

 

Vedrørende eksternes adgang til vores tekniske anlæg, herunder halmindlevering, skal dette minimeres mest muligt eller efter aftale med driftspersonale.