636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Nyheder

Information vedrørende Stokkemarke Fjernvarme

Stokkemarke Fjernvarme v/John Rasmussen og Lolland Varme A/S har indgået aftale om, at Lolland Varme A/S overtager Stokkemarke Fjernvarme pr. 1. november 2019.

Lolland Varme A/S overtager alene distributionsnettet samt varmeselskabets kunder. Fjernvarmen skal leveres via det nye distributionsnet fra Maribo til Nørreballe, hvor varmen bliver leveret fra REFA via Maribo Varmeværk.

Alle nuværende kunder inden for Stokkemarke Fjernvarmes forsyningsområde vil i starten af 2019 blive kontaktet af Lolland Varme A/S med henblik på fremtidige aftaler om levering af fjernvarme.

Herefter vil Lolland Varme A/S tage kontakt til eventuelle nye kunder inden for forsyningsområdet.