Nyheder » 23. juni 2022

Jord bortgives

Jordhotellet

Vi har overskudsjord fra graveprojekter, som kan afhentes i større mængder (ikke trailerportioner).

Der er tale om ca. 1000 tons klasse 1 jord (ren jord), der befinder sig på vores jordhotel Miljøvej 11, Nakskov.

Jorden er lerjord som kan anvendes til f.eks. dige eller terrænregulering. Det er altså ikke muldjord og kan derfor ikke anvendes til bede eller lign.

Jordflytning skal anmeldes til kommunen – dette kan vi være behjælpelige med.

Hvis du er interesseret i at aftage jord i større mængder, kan du henvende dig på telefon 72 30 11 11 og spørge efter Zoran som administrerer vores jordhotel.