Nyheder » 22. maj 2023

Klimatilpasning og ledningsrenovering af Ringvejen og Østre Allé

Anlægsprojekt Ringvejen

Gravearbejdet er godt i gang på Ringvejen, hvor der pt. etableres trykledninger. Gravning af hul til pumpestationen er også startet op.

De gule lodrette sider, der sidder på hver side af hullerne, kaldes gravekasser, og de er med til at gøre arbejdet sikkert for dem, der udfører arbejdet.

Vi er klar over, at arbejdet forvolder en del gener – også i nabolaget. Det beklager vi, men vi håber på forståelse.