Halmudbud for leverandører

I år afholdes halmudbud om levering af kornhalm til fjernvarmeværkerne i Nakskov og Søllested. Kontrakterne træder i kraft pr. 1. august 2022 og har en løbetid på 3 år.

Lolland Varme A/S udbyder aftaler om levering af kornhalm til fjernvarmeværkerne i Nakskov og Søllested. Udbuddet omfatter kun levering an værk.

Der kan indgås kontrakter i størrelsen minimum 200 ton halm pr. tilbud og maksimum 2.500 ton halm pr. leverandør pr. år. Der vil blive indgået aftaler ud fra tilbud med laveste pris.

Som halmleverandør kan du finde nærmere information omkring krav til levering af halm i vores standardvilkår og håndbog om transport af halm.

Har du ikke mulighed for at udskrive udbudsmaterialet, kan du afhente det på Stavangervej 13 i Nakskov.
Har du spørgsmål til udbudsmaterialet, bedes du skriftligt rette henvendelse til forsyning@lollandforsyning.dk.

Tilbud

Tilbud skal fremsendes enten pr. mail til halmudbud@lollandforsyning.dk eller pr. post til:
Lolland Varme A/S
Stavangervej 13
4900 Nakskov
Mrk. Halmudbud

Tilbud skal være os i hænde senest torsdag den 17. marts 2022 kl. 13.00.
Vi planlægger at kunne meddele accept eller afslag på tilbud senest den 30. marts 2022.

Vi ser frem til et godt samarbejde.