636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Besøg os

Lolland Forsyning A/S vil gerne have en tæt dialog med alle borgere i Lolland Kommune. Vi vil meget gerne fortælle mere om vand, spildevand og varme til skoleklasser, gymnasier, foreninger og lign.

Vi opfordrer skoleklasser og gymnasier til, at de inden besøget forbereder sig, så de eventuelt har nogle gode spørgsmål til os.

Varme

Hos Lolland Varme A/S er det muligt, såfremt driften tillader det, at besøge enten flis- eller halmvarmeværket i Nakskov eller halmvarmeværket i Søllested.

Besøget består af en rundvisning af varmeværket, hvor I får svar på, hvor varmen kommer fra, og hvordan den kommer ud til forbrugerne. Forventet tidsforbrug ca. 1½ time – alt efter aldersgruppe/niveau.

Ring og lav en aftale med:

Lolland Varme A/S

Lars Hansen
E-mail: larsh@lollandforsyning.dk
Tlf.nr. : 72 30 11 11

Spildevand

Det er muligt, såfremt driften tillader det, at besøge Lolland Spildevand A/S’ renseanlæg i Nakskov, Rødby eller Hunseby.

Besøget kan bestå af rundvisning alene. Der kan også kobles teori vedrørende spildevandsrensning samt lidt historie på rundvisningen. Teorien bliver forberedt alt efter aldersgruppe/niveau. Forventet tidsforbrug ca. 1½-2 timer – alt efter aldersgruppe/niveau.

Ring og lav en aftale med:

Lolland Spildevand A/S

Henrik Sløk Hasselby
E-mail: hesha@lollandforsyning.dk
Tlf.nr. : 72 30 11 11

Vand

Såfremt driften tillader det, modtager Lolland Vand A/S gerne besøg på vores vandværk i Nakskov, Maribo eller Vesterborg.

Her kan I få at vide, hvor drikkevandet kommer fra, og hvordan det behandles, inden det ender hos forbrugerne, og hvordan vi skal passe på vores grundvandsressourcer. Forventet tidsforbrug ca. 1½ time – alt efter aldersgruppe/niveau.

Ring og lav en aftale med:

Lolland Vand A/S

René Siedentopf
E-mail: renes@lollandforsyning.dk
Tlf.nr. : 72 30 11 11