636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Direktion og bestyrelse

Lolland Energi Holding A/S og Lolland Forsyning A/S

Direktion

Mette Obel Jepsen

Direktør

Bestyrelse

Henning G. Rasmussen

Bestyrelsesformand

Byrådsmedlem

Henrik Høegh

Næstformand

Byrådsmedlem

Holger Schou Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Byrådsmedlem

Vibeke Grave

Bestyrelsesmedlem

Byrådsmedlem

Hans Ole Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Byrådsmedlem

Susanne Henningsen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Jesper Kristensen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

René Dickie Jørgensen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Udviklingsselskabet LOKE A/S

Direktion og bestyrelse