636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Direktion og bestyrelse

Lolland Energi Holding A/S og Lolland Forsyning A/S

Direktion

Mette Obel Jepsen

Direktør

Bestyrelse

Henning G. Rasmussen

Henning G. Rasmussen

Bestyrelsesformand

Byrådsmedlem

Henning A. Rasmussen

Næstformand

Byrådsmedlem

Lars Peter Buhl

Bestyrelsesmedlem

Byrådsmedlem

Poul Erik Ibsen

Bestyrelsesmedlem

Byrådsmedlem

Hans Ole Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Byrådsmedlem

Annette Lützen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Jesper Kristensen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

René Dickie Jørgensen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Udviklingsselskabet LOKE A/S

Direktion og bestyrelse