636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Før du graver

Gravearbejde – privatperson

Hvis du skal grave i nærheden af vores ledningsnet, skal du bestille oplysninger om ledningsnettet senest 10 dage før, at du begynder gravearbejdet.

Send en e-mail til forsyning@lollandforsyning.dk eller kontakt os telefonisk på tlf.nr. 72 30 11 11.

Alle ledningsoplysninger er gratis for private.

foer-du-graver

Gravearbejde – virksomhed

Skal I som virksomhed grave i et offentligt areal, skal alle forespørgsler gå gennem www.ler.dk.

Hvad er LER?

LER – LedningsEjerRegistret – indeholder oplysninger om ledningers placering samt om de personer og virksomheder, der ejer ledninger i den danske undergrund. Formålet med LER er at undgå graveskader.

  • Ledningsejere skal i LER registrere arealer, hvor de har ledninger. Ledningsejerne har selv ansvaret for, at LER indeholder de korrekte oplysninger.
  • Entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre, som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at tjekke registret og eventuelt kontakte ledningsejerne for mere præcise ledningsoplysninger.

Hvor nøjagtig er placeringen af ledningerne?

Ledningsanlægget er registreret på baggrund af en digitalisering af ældre ledningsplaner, GPS-opmålinger i marken og elementer i grundkortet. Det betyder, at der kan være unøjagtigheder af ledningernes placering på op til ½ m til hver side.

Du kan hos Lolland Forsyning få supplerende oplysninger om normale nedlægningsdybder og nøjagtigheden af målinger.

Hvor skal jeg søge tilladelse?

Hvis du skal grave i forbindelse med et ledningsarbejde ved en kommunevej eller en privat fællesvej, skal du søge om tilladelse hos Lolland Kommune. Du kan søge om tilladelse her.