636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Forbrugerrepræsentanter

I efteråret 2013 blev der afholdt forbrugervalg til bestyrelserne for Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S.

De 2 nye medlemmer indtrådte i bestyrelserne efter ekstraordinær generalforsamling i januar 2014.

Forbrugerrepræsentanter er valgt for 4 år.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er:

Benny Møss Hermann
Per Morén (indtrådt pr. 10. februar 2017)

 

Der har i efteråret 2018 været afholdt forbrugervalg, hvor de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen pr. 1. januar 2018. Se resultatet nedenfor