636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Forbrugerrepræsentanter

I 2017 blev der afholdt forbrugervalg til bestyrelserne for Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S.

De 2 medlemmer indtrådte i bestyrelserne efter ekstraordinær generalforsamling i januar 2018.

Forbrugerrepræsentanter er valgt for en 4 årig periode.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er:

Benny Møss Hermann
Søren Jensen