636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Rettigheder m.m.

Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, uanset hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt eller udpeget. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal til enhver tid loyalt varetage Lolland Forsyning A/S, Lolland Vand A/S og Lollands Spildevand A/S’ interesser.

Uanset om et bestyrelsesmedlem er valgt af forbrugerne eller udpeget af på anden særlig måde, kan bestyrelsesmedlemmet ikke i sit bestyrelsesarbejde forfølge eksempelvis egne eller forbrugernes særintersser.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke tilgodese eksempelvis leverandører, kunder, kreditorers eller debitorers særinteresser i deres bestyrelseserhverv.

rettigheder-mm

Klik på billedet for at læse mere om forpligtelser og rettigheder.