636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Valgresultat

Valget er afsluttet den 8. november 2017.

Resultatet af valget er følgende:

Benny Møss Hermann………………….88
Henrik Øllegaard Nielsen……………..20
Per Morén……………………………………53
Søren Jensen……………………………….90

 

Valgte forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S er:
Benny Møss Hermann
Søren Jensen

Valgte suppleanter:
1. suppleant Per Morén
2. suppleant Henrik Øllegaard Nielsen

 

De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i de to bestyrelser pr. 1. januar 2018.

Klik på ikonet for at se det officielle afstemningsresultat.