636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Information om Forbrugervalg 2017

Forbrugerne i vandselskaberne skal jf. bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 og bekendtgørelse nr. 812 af 18. juli 2012 have indflydelse på vandselskabernes udvikling.

Pr. 1. januar 2014 indtrådte de første 2 forbrugerrepræsentanter for en 4-årig periode i bestyrelserne for Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S.

Det er derfor tid til nu, at der skal vælges 2 nye fælles forbrugerrepræsentanter og 2 fælles suppleanter.

Forbrugervalget gennemføres i perioden 25. oktober – 8. november 2017. De valgte forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelserne for de 2 vandselskaber i forbindelse med de førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger i 2018.

 

Kandidater:

Lolland Forsyning har søgt kandidater til det kommende valg af 2 fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i de 2 vandselskaber. Der skal herudover vælges 2 fælles suppleanter.

De 2 vandselskabers bestyrelser består hver af 7 medlemmer – 2 valgt af forbrugerne og 5 udpeget af Lolland Byråd.

Kandidaterne skal være indstillet på at repræsentere de 2 selskabers typer af forbrugere. Vær opmærksom på, at forbrugerrepræsentanterne skal varetage selskabernes overordnede interesser – og altså ikke kun forbrugernes interesser.

Meddelelse om kandidatur som forbrugerrepræsentant i selskabernes bestyrelse foregik via elektroniske valgsystem og skulle være registreret senest den 12. september 2017 kl. 15.00.

Stemmeberettigede:

Det er kun kunder, der enten aftager vand fra et af vores vandværker eller afleder spildevand til et af vores renseanlæg, der kan stemme. Der kan kun afgives 1 stemme pr. kundenummer.

Afstemningen sker elektronisk via vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om kandidaterne og om reglerne for afviklingen af valget m.m. Der kan først afgives stemme fra og med den 25. oktober 2017. For at logge ind på afstemningssiden skal du benytte dit kundenummer og husnummer.

Hvis du finder kundenummeret på din PBS oversigt, skal du fjerne de 3-5 første tal og de 2 sidste, som er kontrolcifre.
Eksempel fra PBS: LOLLAND FORSYNING A/S KUNDENR 021100054286100 – skal skrives som: 1000542861

Hvis du ikke har adgang til elektronisk afstemning, kan du modtage vejledning heri, ved fysisk fremmøde hos Lolland Forsyning, Stavangervej 13, 4900 Nakskov inden for normal åbningstid.

Oplysninger om, hvem der stiller op til valget, fremgår af vores hjemmeside umiddelbart efter den 13. september 2017.

 

Du kan læse mere om valget i folderen og valgregulativet nedenfor.

forbrugervalg-info

Klik på billedet for at læse folderen.

valgregulativ

Klik på billedet for at læse valgregulativet.

Klik på billedet for at læse vedtægterne for Lolland Vand A/S

Klik på billedet for at læse vedtægterne for Lolland Spildevand A/S

Baggrunden for forbrugervalget kan du læse nærmere om i følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse nr. 772 af 16.06.2012

Rettigheder m.m.

Arbejdet i bestyrelsen er en kollektiv opgave, uanset hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer er valgt eller udpeget. Det enkelte bestyrelsesmedlem skal til enhver tid loyalt varetage Lolland Vand A/S’ og Lolland Spildevand A/S’ interesser.

Uanset om et bestyrelsesmedlem er valgt af forbrugerne eller udpeget af på anden særlig måde, kan bestyrelsesmedlemmet ikke i sit bestyrelsesarbejde forfølge eksempelvis egne eller forbrugernes særintersser.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke tilgodese eksempelvis leverandører, kunder, kreditorers eller debitorers særinteresser i deres bestyrelseserhverv.

rettigheder-mm

Klik på billedet for at læse om rettigheder og forpligtelser

Ofte stillede spørgsmål

Klik på det røde spørgsmålstegn – og du vil finde svar på ofte stillede spørgsmål.