636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Gebyrer

Gældende for 2021

Lolland Forsyning A/S

Takst u/ moms Takst m/ moms
Betaling via girokort pr. gang 20,00  25,00
Udsendelse af fysisk regning pr. gang 10,00  12,50
Genudskrivning af regning1 pr. gang 70,00  70,00
Rykkerbrev – krav uden udpantningsret for 1. og 2. rykker1 pr. gang 100,00  100,00
Oprettelse af betalingsaftale1 pr. gang 100,00  100,00
Informationsskrivelse om oversendelse til SKAT1 pr. gang 100,00  100,00
Administrationsgebyr – indhentelse af cpr.nr. pr. gang 200,00 250,00
Fogedforretning, udkørende pr. gang 330,00 412,50
Fogedgebyr1 pr. gang 700,00  700,00
Lukning for vand og fjernvarme pga. manglende betaling1 pr. måler 575,00  575,00
Åbning for vand og fjernvarme inden for normal åbningstid pr. måler 460,00 575,00
Åbning for vand og fjernvarme uden for normal åbningstid pr. måler 920,00 1.150,00
Rykker vedrørende manglende rettidig indberetning af selvaflæsningskort3 pr. gang 100,00 125,00
Aflæsning af målere2  rekvireret af kunden eller som følge af gentagen manglende indberetning af måleraflæsning pr. gang 270,00 337,50
Forgæves kørsel pr. gang 200,00 250,00
Flytteopgørelse med selvaflæsning pr. gang 80,00 100,00
Flytteopgørelse med aflæsningsbesøg pr. gang 320,00 400,00
Ekstraordinær måleraflæsning med regning.
Ændring af tidligere årsafregning efter skønnet aflæsning. Gebyret benyttes i perioden april – december
pr. gang 200,00 250,00

1
Gebyret er fritaget for moms.

2
Afvigelser ved kontrolaflæsning på vand under 100 m³ afregnes til indeværende års takst.
Afvigelser ved kontrolaflæsning på vand over 100 m³ afregnes forholdsmæssigt.
Er det f.eks. 3 år siden, at vi har fået aflæsning, afregnes 1/3 til taksten for hvert af de 3 foregående år.

3
Det skønnede vandforbrug sættes til min. 170 m³/år for helårshuse og min. 70 m³/år for sommerhuse.

 

Morarente på forbrugsafgifter og regningskrav med udpantningsret

Rentesats pr. 1/1-2016: 8,05% p.a.
Nationalbankens officielle udlånsrente + 8%.
Satsen reguleres 2 gange årligt  – pr. 1/1 og 1/7.