636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Historie

Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder blev med virkning fra 1. januar 2007 udskilt til aktieselskaber.

Juridisk er virksomhedskoncernen opdelt i seks aktieselskaber, som via et holdingselskab, Lolland Energi Holding A/S, er 100% ejet af Lolland Kommune. Der er fire driftsselskaber og ét serviceselskab. Herudover er der pr. 1. januar 2014 stiftet et nyt datterselskab, Udviklingsselskabet LOKE A/S, som er stiftet for at skille udviklingsaktiviteterne fra forsyningsaktiviteterne.

Alle medarbejdere er ansat i serviceselskabet, som sælger ydelser til de fire driftsselskaber. Selskabskoncernen skal ikke generere et overskud.

Lolland Forsyning har som mission at levere ydelser til vores kunder med fokus på forsyningssikkerhed, bæredygtighed og effektivitet.

Lolland Forsynings aktiviteter er opdelt på fire forsyningsområder:

  • El
  • Fjernvarme
  • Spildevand
  • Vand

Lolland Forsyning beskæftiger ca. 70 medarbejdere, hvoraf ca. 25 er beskæftiget i Administrationen, som består af Økonomi, Sekretariat samt Plan og Projekt. Administrationen er fælles for alle forsyningsområderne og er fysisk placeret i Nakskov. Driftsmedarbejderne er tilknyttet de enkelte driftsenheder, som er placeret ved de forskellige værker og anlæg i vores forsyningsområde.

Baggrunden for udskillelse af kommunens forsyningsselskaber er lovgivningsmæssigt bestemt, idet der bl.a. skal være en klar adskillelse imellem myndighed og drift. Folketinget har i vandsektorlovens formålsparagraf formuleret, at “Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.”

gl vandledning

Vandledning i træ – nedlagt mellem 1742-1748