636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Pressepolitik

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsyning er en offentlig ejet virksomhed. Vi er underlagt en betydelig offentlig bevågenhed, fordi vi ses som en del af en politisk organisation, selvom vores aktiviteter er organiseret som kommunalt ejede aktieselskaber.

Lolland Forsyning ønsker et professionelt forhold til medierne. Vi er let tilgængelige. Vi ønsker størst mulig åbenhed og gennemsigtighed, og derfor skal medierne have let adgang til kilder og information hos Lolland Forsyning.

Lolland Forsyning tegnes udadtil af bestyrelsesformanden og direktøren.

Alle medarbejdere og ledere i Lolland Forsyning har et ansvar for at skabe god kommunikation, og for mange ledere og medarbejdere er det, at udtale sig til medierne, en integreret del af deres arbejde.

Nedenstående skema giver et hurtigt overblik over, hvem der må udtale sig på Lolland Forsynings vegne. Det er en overordnet guideline, og beslutningen om hvem, der udtaler sig, tages i den konkrete situation, på det givne tidspunkt i den givne sammenhæng med det udgangspunkt, at det principielt altid er den, der ved mest om en sag, som bør udtale sig.

Hvem må udtale sig på vegne af Lolland Forsyning ? Faktiske oplysninger inden for eget ansvarsområde Holdninger, vurderinger og kommentarer Sager, potentielle kriser og kriser Overordnede aktiviteter, profilering og image
Alle medarbejdere Ja
Ledere og bemyndigede Ja Ja
Talsmand Ja Ja Ja
Bestyrelsesformand og direktør Ja Ja Ja Ja

Ovenstående er et udsnit af Lolland Forsyning A/S’ pressepolitik, som er godkendt af bestyrelsen for Lolland Energi Holding A/S den 20. november 2014.

Pressepolitik

Klik på billedet for at læse hele pressepolitikken.