636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Værdisæt

rummelighed

Rummelighed

Vi er åbne og tolerante overfor andres ideer og synspunkter. Gennem åbne faglige dialoger bliver relevante synspunkter inddraget i beslutningsprocesserne.

Lolland Forsyning kan på tværs af organisationen tilbyde en medarbejder at følge en kollegas arbejdsdag, for at øge kendskabet til hinandens dagligdag og til hele virksomheden.

Vi påtager os et socialt ansvar ved at uddanne elever og lærlinge samt beskæftige medarbejdere på særlige vilkår.

Faellesskab

Fællesskab

Vi er alle en vigtig del af helheden, tager ansvar og sikrer dermed en effektiv og professionel behandling af vores kunder.

Vi er positive og opmærksomme overfor hinanden, og går hver især foran som det gode eksempel.

Lolland Forsyning understøtter det sociale fællesskab på tværs i organisationen.

samarbejde

Samarbejde

Vi udfordrer os selv i at forstå hinanden og bruger hinandens kompetencer på tværs af faggrupper for at opnå optimale løsninger.

Vi ønsker at vores samarbejde skal afspejle sig overfor vores kunder ved at henvendelser bliver behandlet professionelt og hurtigt i organisationen.

Vi har fokus på at skabe arbejdsglæde for den enkelte i et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

engagement

Engagement

I Lolland Forsyning møder du altid engagerede og dygtige medarbejdere, som tager ejerskab til opgaverne.

Vi har kunden i fokus og målretter vores kommunikation til modtageren.

Vi vil være på forkant med at informere om Lolland Forsynings aktiviteter.