636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Spildevand A/S

Leveringsbestemmelser

vedtaegter_spildevandsanlaeg

Klik på billedet for at læse leveringsbestemmelser/betalingsvedtægt

Hvem ejer kloakken?

Lolland Spildevand A/S ejer hovedkloaksystemet og har ansvaret for at vedligeholde det. Herudover har Lolland Spildevand A/S ansvaret for stikledninger frem til skel.

 

Husejers ansvar

Når du ejer et hus, er du også ejer af alle kloakledninger på din grund. Derfor er det dit ansvar at holde kloaksystemet i orden, og det er dit ansvar at få spulet og repareret kloakledningerne, når der opstår fejl. Du skal være opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt at spule kloakken forebyggende – det kan skade kloakken.

 

Lolland Spildevand A/S’ ansvar

Lolland Spildevand A/S har til opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra din private ejendom. Vores ansvar gælder fra stueplan/terræn. Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen.

 

Fælles private spildevandsanlæg

I områder med fælles private spildevandsanlæg er det grundejerne, der i fællesskab ejer, driver og vedligeholder hovedkloakken og stikledningerne.

 

Undtagelse

Der kan være ejendomme, som er omfattet af landvæsenskommissionskendelse, der angiver noget andet, eller, der kan findes en tinglysning på ejendommen.