636
0
https://lollandforsyning.dk/selvbetjening/
false

Lolland Forsyning A/S

Ofte stillede spørgsmål om kloakering

Separatkloakering

 • Det er alene Lolland Kommune, der kan give dispensation.
 • Uanset hvad vil der altid blive lagt et regnvandsstik ind til din ejendom.
 • Som udgangspunkt lægges kloakledninger i vejene.
 • Men det kan være nødvendigt at placere enkelte ledninger på privat grund. Dette sker efter aftale med grundejeren, der vil modtage erstatning efter gældende regler.

Dræn til spildevandsledninger

 • Du må ikke tilslutte dræn til spildevandsledninger.
 • Den kommunale myndighed kan dog give skriftlig dispensation til lyskasser, kælderskakte eller indskudsdræn.

 

Dræn til regnvandsledninger

 • Du må gerne tilslutte dræn til regnvandsledninger.
 • Der må kun tilsluttes omfangs- og indskudsdræn fra bolig. Det vil sige, at der ikke må tilsluttes dræn, der virker som permanent grundvandssænkning eller af dræning af grunden. Der må ligeledes ikke tilsluttes dræn fra marker og lignende.
 • Arbejdet skal altid udføres af aut. kloakmester.

Separering på ejendom er ikke sket ved projektstart

 • Du vil modtage et brev fra Lolland Kommune med påbud om udførelse af kloakeringsarbejdet. Dette sker først, når Lolland Forsyning A/S er færdige med hele projektet.

 

Separering på ejendom er sket inden projektstart

 • Er der på et tidligere tidspunkt sket separering på ejendommen, og er du i besiddelse af dokumention herom fra aut. kloakmester (godkendt af Lolland Kommune), kan der ske tilslutning med det samme, når vi graver foran din ejendom. Det kan være en billigere og bedre løsning for dig.
 • Du skal rette henvendelse til Lolland Kommune, Teknik & Miljø enten på tlf. 54 67 67 67 eller mail spildevand@lolland.dk.
 • Ja, som udgangspunkt bliver vejene retableret til samme standard.
 • Retableringen sker i samarbejde med Park & Vej, Lolland Kommune.
 • Ja, det må du godt. Men du skal holde afstand og i øvrigt følge Sundhedsmyndighedernes anbefaleringer.

 

 • Er du konstateret positiv med Covid-19 eller har tegn på Covid-19, må du under ingen omstændigheder tage personligt kontakt til medarbejderne på byggepladsen.

Trafikale forhold og renovation

 • Ja, du kan altid komme gående til og fra din ejendom.
 • Der kan dog i perioder være spærret for kørende trafik. Dette vil entreprenøren informere dig om – så hold øje med din postkasse!
 • Entreprenøren laver aftale med renovationsfirmaet om tømning af renovationsbeholdere.
 • Renovationsbeholderne skal være tilgængelige fra fortov/indkørsel. Hvis ikke de er det, skal du selv sørge for at køre dem frem på tømningsdagen.
 • Det kan være en god idé at sætte/skrive husnummer på låget af renovationsbeholderen.
 • Busruten vil i perioder blive omlagt.
 • Information vil blive ophængt ved det ordinære stoppested.
 • Ja, altid!
 • Der er lavet aftale med Beredskabet.

Økonomi ved kloakering

 • Ja, for så vidt angår arbejdslønnen.
 • Du skal selv sørge for indberetning til SKAT.
 • Nej.
 • Men der er særlige regler for pensionister. Kontakt Borgerservice i Lolland Kommune.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lolland Forsyning A/S.